İstiklal Savaşı bu ülkenin, Cumhuriyet’in temel direğidir. Bu savaş kazanılmamış olsaydı ne bu ülke bizim olurdu, ne de Cumhuriyet olurdu. İstiklal Savaşı’nın sebepleri ve sonuçları siyasal, ekonomik ve sosyal yönlerden incelenmişse de, yeteri kadar incelenmemiş bir yönü vardır: finansmanı! Gerçekten de her yanı İngiliz, Fransız    ve İtalyan güçleri  tarafından işgal edilmiş ve 1919’ da bu güçlerin teşvikiyle İzmir’i işgal etmiş Yunan güçleri bu ülkeden nasıl sökülüp atılmıştır? Sadece bu düşmanlarla değil, İstanbul’daki  Osmanlı Hükümeti ile ve yurdun dört   bucağında artarda patlak veren iç isyanlarla  mücadele eden Kuvayı Milliye nasıl muzaffer olmuştur?
Derin bir yoksulluk içinde bulunan ve “asli gücünü” Balkanlarda, Kuzey Afrika kıyılarında,Orta Doğu’da ve Kafkaslar ’da yaptığı   savaşlarda tüketen Anadolu halkı bu  savaş için kaynakları  nereden ve nasıl bulmuştur? Kısacası İstiklal Savaşı nasıl finanse edilmiştir? İncelenmesi gereken temel konulardan biri de budur.

Mustafa Kemal’in İki Gücü
Ulusal her sorunun çözümünde  olduğu gibi, finansman sorununun çözümünde de ana kaynak Mustafa Kemal’dir. Mustafa Kemal ne  yapacağını bilen insanların kararlılığı  ile, Samsun’a 9. Ordu Müfettişliğine gönderileceği zaman, hem askeri ve hem de mülki yetki istenmiştirDevamını okumak için (Tıklayınız)