Cumhuriyet’in 100. Yılı için iddialı hedefler açıklandı. 500 milyar dolarlık ihracat hedefi bunlardan birisi. Bir diğeri de dünyanın 10. Büyük ekonomisi olmak. İhracat hedefini bir yana bırakalım, 10. büyük ekonomi olma hedefini irdeleyelim. Olabilir mi? Veya nasıl mümkün olur? Önce duruma bakalım. 2001 ve 2011 yılları itibariyle cari ABD dolarıyla Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisindeki yerini ve sırasını aşağıdaki tabloda görüyoruz (Tablo 1).

Türkiye ekonomisi 2000 yılında 267 milyar dolar GSYH ile dünya GSYH’sının % 0,82’si ile 17. sırada yer almış. 2011 yılında ise 773 milyar dolarlık GSYH ile dünya toplamının % 1,1’ini üreterek 18. sıraya gerilemiş. Dünya ekonomisindeki payını önemli oranda artırmasına rağmen sıralamada gerilemesinin nedeni 2000 yılında ilk 20 ekonomi içinde yer almayan Endonezya’nın hızlı bir büyüme ile 26. Sıradan 16. sıraya; 2000 yılında 18. sırada yer alan Rusya’nın ise 9 basamak birden yükselerek 9. sıraya çıkarak Türkiye’nin önüne geçerken, 16. sıradaki Arjantin’in gerileyerek 25. sıraya inmiş olmasıdır.

Devamını okumak için buraya tıklayınız.