Türk Ekonomisinde 1923-1939 Dönemi ve Devletçilik Görüşü (Klasik ve Keynesyen Görüşler ile Bir Karşılaştırma)

Makale, iki tespit ve bir temel sorudan hareket edilerek yazılmıştır. Çalışma sürecinde bir ara soru ortaya çıkmış ve yanıtı verilmiştir. Bunlar sırasıyla şunlardır:

Tespit 1: 1923–1929 döneminde kapitalist düzen oluşturucu ve özel sektörü (milli girişimci) teşvik edici politikalar etkin, kamu girişimciliği pasiftir.

Tespit 2: 1930–1939 döneminde düzen oluşturucu politikaların yanında kamu girişimciliği ile müdahale politikaları temel tercihtir ve çok etkindir. Ancak sınırları geniş değildir. Dar devletçilik görüşüne dayalı Atatürk-Bayar görüşü, geniş devletçi görüşü savunan İnönü-Peker görüşüne göre daha etkindir.

Ara Soru: Acaba Türk İnkılâp Tarihi kitapları ilgili dönemi nasıl dikkate almıştır?

TEMEL SORU: Türkiye’nin bu süreçteki politikalarına yön veren iktisadi düşünce, Klasik (Adam Smith) ve Keynesyen (J. Maynard Keynes) görüşlere göre nasıl açıklanabilir ve değerlendirilebilir?

Devamını okumak için buraya tıklayınız.