Etikete ait tüm yazılar: Büyük Durgunluğun Öğrettikleri

Büyük Durgunluğun Öğrettikleri

GİRİŞ Küresel ekonomi 2007 Ağustos’undan bu yana süregelen bir kriz ortamında yaşıyor. Krizin yayılma biçimi öncelikle finans, daha sonra ise mal ticareti piyasalarını etkilediği için çoğunlukla “küresel finans krizi” olarak betimlenmekte. Oysa, mevcut küresel krizin yapısal kökenlerini sadece finans piyasalarının teknik hatalarına veya finansal sistemin “eksikliklerine” bağlanması kanımca yanıltıcı ve eksik bir değerlendirme olacaktır. Mevcut […]

İktisat ve Toplum Dergisi Sayı 1

Alaattin Aktaş (Ekonomideki Bahar, Ya Yalancı Baharsa…), Serdar Sayan (Serbest Kur Rejiminde Belirlenen Karaborsa Dolar Kuru), Erinç Yeldan (Büyük Durgunluğun Öğrettikleri),(yazıyı oku) Turan Subaşat (Türkiye’nin Cari Açık Sorunu: Nedenler ve Çözümler), (yazıyı oku) Hakan Yetkiner (Küresel Kriz Türkiye Ekonomisini Teğet Mi Geçti?), Osman Aydoğuş (Türkiye Tarımında Çözülme), Harun Öztürkler (Ekonomik Kriz ve Tüketim Davranışı), Ömer Faruk Çolak (Küresel Kriz İşsizlerin Üzerine Kaldı), Esma […]

  Az okuyan, bundan dolayı da yayın sayısının da düşük olduğu bir ülkede neden bir dergi çıkarıyoruz? Üstelik içinde borsada nasıl kazanç elde edileceği anlatılmadığı, iktidara ya da muhalefete, holdinglere hatta bir sivil toplum örgütüne dayanmadan bir dergi çıkarma cesaretini nereden buluyoruz?

  Adres

  Bağcılar Mahallesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, 283. Sokak, Ata Apt. No: 9/7 06670 Çankaya/ANKARA – TÜRKİYE

  Telefon

  0312 442 52 10 – 0312 442 52 11

  E-Mail

  info@iktisatvetoplum.com
  iktisatvetoplum@gmail.com