İnsanların kendilerini kurtarmak için kendi eyleme güçlerini kullanmaları kişinin kendi kendini gerçekleştirmesi anlamında özgürlüğünün de yoludur. Dolayısıyla özgürlük, çok boyutlu ya da çok katmanlı bir kavramdır.

“Auschwitz’in ardından şiir yazmak, barbarcadır” T. Adorno

Bu yazı, ülkemizde son zamanlarda giderek artan, insanlığa yönelik olduğu konusunda hiçbir kuşkuya yer bırakmayan şiddet eylemlerinin (yalnızca son dönemlerde, ülkemizde gerçekleşenlere bir bakacak olursak, Reyhanlı, Suruç, Ankara, İstanbul, tekrar Ankara, yeniden İstanbul … en son, bu yazı yazılırken gerçekleşen İstanbul Atatürk havalimanı katliamları…) sosyal bilimlerde, ve tabii ki iktisatta, algılanma biçiminin yarattığı kimi düşünceler üzerinde durma amacını güdüyor. Ne ki, buradaki amacım, bu katliamların ve sonra gelen şiddet örneklerinin “analiz” edilmesi ya da neler yapılması gerektiği değil.

Devamını okumak için buraya tıklayınız.