2 Eylül 2013’de iktisatta önemli bir isim, Ronald Coase, 103 yaşında yaşama veda etti. Coase, kendi deyimiyle, “kazara iktisatçı” idi. İktisatla uğraşması biraz rastlantılar sonucu olmuştu. Yaşamının büyük bir kısmını Chigago Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak geçirmişti. İktisat dünyasında iki makalesiyle önemli bir yer edindi. Hatta bunlardan dışsallıklar üzerinde olanı, Keynes’in ünlü kitabından sonra iktisatta en çok tartışılan, en etki yapan çalışma olarak bile nitelendiriliyor. Coase, 1991 yılında İsveç Merkez Bankasının Alfred Nobel anısına verdiği iktisat bilimleri ödülünü kazandı. Ödül komitesinin gerekçesi “işlem maliyetleri ile mülkiyet haklarının kurumsal yapı için önemlerini bulması ve açıklığa kavuşturması” idi.

Coase, 29 Aralık 1910’da Willesden-Londra’da doğdu. Londra İktisat okulunda ticaret dalında öğrenim gördü. Özel ilgi alanı olarak da “sanayi hukuku” ile uğraştı. 1931-2 akademik yılını aldığı bir bursla ABD’de geçirdi. Bu süre içinde esas yaptığı çeşitli fabrika ve iş yerlerini ziyaret edip bilgi toplamaktı. İlgilendiği konu ise işlem maliyetleri (transaction costs) idi. Bu çalışmalarının sonuçlarını, biraz gecikmeyle, 1937 yılında yayınladı, [Coase (1937)]. Coase bu makalesinde şirketlerin varlık nedenini sorguluyordu. Temel sorusu şuydu: Neden üreticiler, üretimi sadece başkalarıyla yaptıkları bağıtlar ile gerçekleştirmiyorlar da, şirket biçiminde bir örgütlenmeye yöneliyorlardı? Bu iki yaklaşım arasındaki fark, ilkinin piyasa koşullarında, ikincisinin ise yönetim kuralları içinde yapılmasıydı.

Devamını okumak için buraya tıklayınız.