GİRİŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Nisan 2001’de önemli değişiklikler yapılan yasasından birkaç alıntıyla başlayayım. TCMB’nin “Temel Görev ve Yetkileri”ni belirleyen dördüncü maddesinde şöyle deniliyor: “Bankanın temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır.” Aynı maddenin ikinci paragrafı şöyle devam ediyor: “Banka, fiyat istikrarını sağlama amacı ile çelişmemek kaydıyla Hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını destekler.”

Yasanın dördüncü maddesinde daha sonra “Bankanın temel görevleri” sıralanıyor. Bu görevlerden biri şöyle: “Finansal sistemde istikrarı sağlayıcı ve para ve döviz piyasaları ile ilgili düzenleyici tedbirleri almak”. “Bankanın temel yetkileri”nden birkaçı: “Banka, olağanüstü hallerde ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda, belirleyeceği usul ve esaslara göre bu Fona avans vermeye yetkilidir.” Bir diğeri: “Banka, nihai kredi mercii olarak bankalara kredi verme işlerini yürütür.”

Yaptığım alıntılar şüpheye yer bırakmayacak biçimde açık: TCMB’nin temel amacı fiyat istikrarı. Dördüncü maddede yer alan diğer kısımlarda başka hiçbir amacın önünde “temel” sıfatı yok. Dördüncü maddenin ikinci paragrafı bu özelliği daha da belirginleştiriyor: Önce fiyat istikrarına odaklan, bununla çelişmezse o zaman istihdam ve büyüme politikalarını destekleyebilirsin diyor.

Devamını okumak için buraya tıklayınız.