2010 sonlarından beri ekonomi basınının en önemli gündem maddesi, TCMB’nin uyguladığı sıra dışı para politikaları ve bunların ekonomiye yansımaları olmuştur. Ancak yapılan tartışmaların çok önemli bir kısmı, daha az akademik kaynaklar ve platformlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu yazımızda, bu tartışmanın öneminin ve konunun akademik çerçeveden bir değerlendirmesini yapmaya çalışacağız.2010 sonlarından beri ekonomi basınının en önemli gündem maddesi, TCMB’nin uyguladığı sıra dışı para politikaları ve bunların ekonomiye yansımaları olmuştur. Ancak yapılan tartışmaların çok önemli bir kısmı, daha az akademik kaynaklar ve platformlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu yazımızda, bu tartışmanın öneminin ve konunun akademik çerçeveden bir değerlendirmesini yapmaya çalışacağız.

PARA POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE AKADEMİK TARTIŞMALAR DA DEVREYE GİRMELİ

Son dönem uygulanan para politikaları, ağırlıklı olarak basın üzerinden tartışıldı. Kriz ortamında para politikası uygulamaları gibi son derece teknik ve akademik bir konunun, akademik boyutları ile daha farklı platformlarda tartışılması gerekirdi. Öncelikle, bu tartışmalar konunun kısa vadede piyasaları etkilemesi nedeni ile daha çok piyasaya yakın uzmanlar tarafından tartışılmasına neden oldu. Makro/finans ve para politikalarının teori ve uygulamasında çok radikal tartışmaların yapıldığı son dönemlerde akademik çerçevenin etkisi önemli olabilirdi. Özellikle para politikalarının tarihi ve geleceği hakkında, konunun daha farklı bir ortamda tartışılmasının büyük önemi vardır.Makro dengeler ve büyüme gibi toplumun refahı üzerinde ekonomi politikası ve genel makro çerçeveyi belirlemesi açısından, bu tartışmaların hangi düzlemde yapıldığı ve tartışmaların farklı görüşleri de içermesi son derece önemlidir. Bu noktada, kısaca finansal istikrar ve para politikası ilişkisine değinmek büyük önem taşımaktadır. Kısaca bu tartışmaları özetleyebiliriz.

Devamını okumak için buraya tıklayınız.