Korkut Boratav hocamızın saptaması   ile  başlayalım: “TÜİK’in yeni milli gelir hesapları arızalıdır; güvenilmez
öğeler içermektedir. Olduğu gibi kullanılması sakıncalıdır. Daha sonra iktisatçıların yapabileceği revizyon ve                   düzeltmeler de herkesin kullanabileceği ortak bir veri tabanı oluşturamaz.

Milli gelir revizyon çalışmaları bitti, ama sorgulamalar ve tartışmalar devam ediyor. Pek çok iktisatçı revizyon sonuçlarına  karşı eleştirel bir tutum takınarak yeni serideki tutarsızlık, uyumsuzluk ve çelişkilere dikkat çektiler ve uyarıda bulundular.    Bu yazımızda önce bunları kısaca ele alacağız; daha sonra son revizyonun yol açtığı tutarsız/uyumsuz göstergeler havuzuna eklenmek üzere üç önemli iktisadi göstergeyi inceleyeceğiz; ve son olarak da 2016 yılı büyümesinin bazı özellikleri üzerinde duracağız.  Korkut Boratav hocamızın saptaması ile başlayalım: “TÜİK’in yeni milli  gelir hesapları arızalıdır; güvenilmez öğeler içermektedir. Olduğu gibi   kullanılması sakıncalıdır.   Daha sonra iktisatçıların yapabileceği  revizyon ve düzeltmeler de herkesin kullanabileceği ortak bir veri tabanı  oluşturamaz. TÜİK ısrar ettikçe, Türkiye ekonomisi üzerinde sağlıklı,  güvenilir çalışmaları kösteklemiş olacaktır. Farklı katkıları beklemek;  tartışmayı sürdürmek zorundayız.” (Boratav, 2017). (yazıyı oku)