Piyasalarda pozitif işlem maliyetlerinin varlığı, toplumların iktisadi etkinlikleri ile ilgili olarak hukuk kurallarını düzenleyiş biçimini fark yaratan bir unsur olarak karşımıza çıkaracaktır.

Kurumların hayatımızdaki etkileri ve bunların sonuçları son dönemlerde sıkça tartışılan konuların başında gelmektedir. Özellikle gelişme ve büyüme iktisatçıları, çeşitli ülkelerde kişi başına düşen gelir farklılığını açıklamada, kurumsal yapının gücünü kabul etmekte ve kurdukları modellerde kullanmaktadırlar. Ancak hangi kurumların ülkelerin kalkınmasında öne çıktığını ve kurumlar arası etkileşimin nasıl gerçekleştiğini ortaya koymak oldukça zordur. Yaptığımız çalışmada kurumları en basit haliyle; bireylerin, firmaların ve diğer karar alma birimlerinin tercihlerini tanımlayan kurallar ve davranış kalıpları olarak tanımlayacağız. Konuyla ilgili literatür incelendiğinde kimi kaynaklarda, kurum ve organizasyonların eşanlamlı gibi kullanıldığı görülmektedir. Halbuki kurumlar iktisadi aktörlerin hareket alanlarını tanımlarken, organizasyonlar fırsatları değerlendirmek için bilinçli olarak birey veya bireyler tarafından oluşturulmuşlardır.

Yazının devamını okumak için buraya tıklayınız.