Bu notta küresel düzlemde önem kazandığını düşündüğüm üç gelişme üzerinde durulmaktadır. Notun ikinci kısmında ise bu gelişmeler karşısında uluslararası ölçekte etkili arayışlar olarak düşünülebilecek kurumsal düzenlemeler bağlamında Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığının (TTIP) özel konumu ele alınmaktadır.

A. DÜNYA EKONOMİSİNDE ÜÇ TEMEL KONU

Bu yazıda küresel ekonomi bağlamında üç konu ele alınmaktadır.

Bunlar
I. Küreselleşme olarak adlandırılan olgu
II. Teknolojide Sıçrama ve Yenileşim (Innovation)
III. Gelir ve servet dağılımdaki eşitsizlik

Bunu yaparken dünyadaki ülkeleri iktisadi açıdan (gelişmiş/gelişmemiş), siyasal açıdan da (demokratik/demokratik olmayan) olarak iki kategori içinde düşünüyorum. Bu söz konusu gruplar içinde farklılıklar olmadığı anlamına gelmiyor. Ancak bu sınıflandırma yapıldığında gelişmiş ülkelerin demokratik ülkelerle (gelişmemiş ülkelerin de demokratik olmayan ülkelerle) tam örtüştüğü ortaya çıktığı için konunun ikili sınıflama içinde ele alınmasını sağlıyor.

Yazının devamını okumak için buraya tıklayınız.