İktisat ve Toplum Dergisi 82. Sayı 

Bozkurt GüvençŞöyle Böyle Tarihçiliği Üzerine (yazıyı okuyun)

Osman Aydoğuş-Türkiye Tarımının Son Kırk Yılı

Ömer Faruk ÇolakEnflasyonun Dinamikleri ve Tarım Sektörü

Cem Mehmet BaydurRant Kollama ve Zeytinliklerin Geleceği

Bayram Ali Eşiyok1980’ler ve Sonrası: Tarımda Sancılı Dönüşüm

Ayça Tekin Koru –Kırdan Kente Göçün Fırtınaları İçinde Ahhh Güzel İstanbul( yazıyı okuyun)

Yasemin Çırpıcı –Tarımda Senaryolar Hep Aynı

Mert Can Duman –Farklı Yönleriyle Türkiye Ekonomisinde Gıdanın Yeri

Baran Bozoğlu-Trajediden Komediye

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu  -Kentsel Dönüşümde Sürdürülebilirlik ve Yeşil Kentler

Turan Subaşat-Yeni Bir Mit Olarak Finansallaşma

Feridun Tur-Tahvil Muamması: Yine, Yeni, Yeniden

Altuğ Yalçıntaş-Mülk, Mülkiye, Mülkiyet: Bir Eğitim Kurumunun Fikrî İnşası (3)

Osman S. Arolat- Selçuk Esen’in Köşe Bucakta Kalan Anıları

Levent Özübek- Beethoven’den Ölümsüz Sevgiliye

Okan Gül –Sanayi 4.0 Perspektifinde Türkiye’ye Yönelik Bir Değerlendirme: SWOT Analizi