Kaybolan Orta Sınıf

Türkiye’de süreli yayın çıkarmak zor. Bunu yazarken maddi koşulların zorluluğunu kastetmiyorum, gündem o kadar hızlı değişiyor ki, bazen yetişmek mümkün olmuyor.
Bu satırları yazarken Türkiye’de Ana Muhalefet Partisi Lideri “adalet” yürüyüşünü sürdürüyordu. Adalet arayışı eski Yunan’dan bu yana tüm toplumların ortak değeri. Batılı toplumlar “adalet” konusunu kurallara bağladılar, toplum sözleşmelerini buna göre yaptılar. Doğulu toplumlar bunu başaramadı, arayışları devam ediyor. Bu toplumların demokrasiye erişememelerinin ve şiddete boğulmalarının nedeni de “toplum sözleşmelerini” yapamamaları, hatta bir toplum sözleşmesinin önemini bile kavrayamamalarıdır.
Temmuz ayında dünya ekonomisinin gündemi G20 toplantısı oldu. Çok önemli konu başlıklarının tartışılacağı açıklandı ise de, yine havanda su dövüldü. Asıl konuşulması gereken konular bir kenara bırakıldı. Örneğin; dünyada bir milyar doların üzerinde serveti olanların dünya nüfusuna oranı binde 7 ve toplam servetin %45,2’sine sahip iken, dünya nüfusunun %71’inin, dünya toplam servetinin sadece %3’üne sahip olmasının nedeni ve sonuçları konuşulmadı.
İTD olarak temmuz ayında gelir eşitsizliğinin orta sınıf üzerinde yarattığı baskıyı öne çıkartan bir sayı hazırladık. Bunu yaparken diğer konuları da göz ardı etmedik. Örneğin TUİK’in GSYH rakamlarını Osman Aydoğuş, 2023 hedefleri çerçevesinde analiz etti.
İTD sonbahara yeni ataklarla girecek. Bunun altyapısını kurmaya başladık. Okur Kulübü, bu çabamızın ilk adımı. Tüm okuyucularımızı kulübe üye olmaya çağırıyorum.
Bu sayımızda yeni yazarlarımızla tanışacaksınız. Onlara aramıza hoş geldiniz diyorum. İTD yazarları yaz sıcağına rağmen bize destek vermeye devam ediyorlar. Kendilerine, İTD ve sizler adına teşekkür ediyorum.
Yaz sıcağından ve yaşanan sorunlardan dolayı bunalmış olabiliriz; fakat yine de Nazım’ın “yaşamak güzel şey” dizesinden yola çıkarak her günü doyasıya yaşayalım.

Okuyarak ve sevgiyle kalın.

Ömer Faruk Çolak