İktisat ve Toplum Dergisi 80. Sayı

Ömer Faruk Çolak- Borçlanma Sorunu

Erinç Yeldan- Şeytani Döngü Olarak Kapitalizmin Büyük Durgunluğu

Altuğ Yalçıntaş- Mülk, Mülkiye, Mülkiyet:  Bir Eğitim Kurumunun Fikri İnşası(1)

Erdem Seçilmiş- Gaia: Ekoloji ve İktisat

Cihan Yörükoğlu-Gözde Kara –  Almanya’da Yaşayan Yüksek Nitelikli Türk Göçmenler-Beyin Göçünün Yeterince Farkında mıyız? –(yazıyı okuyun

Metin  Sarfati- Bir “Kentin ve Bilgesinin” Bugüne Dersleri(1)

Veysel Karagöl- Küresel Kriz Sonrası Türkiye’de Finansal İstikrar

Bayram Ali Eşiyok- Güney Kore ve Türkiye’nin Sanayileşme Performansı: Panoramik Bir Bakış

Mert Can Duman – Sonu Gelmeyen Yolculuk: Mutluluk

Osman S. Arolat- Yaşar Kemal Aynı Zamanda Şair ve Ressamdır

Levent Özübek- Üç Tablo: Gauguin, Monet, Manet

Başak Şahin- G20 Ülkelerinde Enerji Politikaları ve Türkiye’ye Dair Tespitler”