İTD ÜNİVERSİTELERLE BULUŞUYOR
Türkiye 16 Nisan referandumunun sonuçlarına odaklanmış durumda. Nihai sonuç tartışmalı da olsa,
bize göre evet ve hayır oyları ayrı ayrı analiz edilmeli. Çünkü oy dağılımı Türkiye’nin geleceği açısından
umut verici, konuyu bu sayımızda tartışmaya başlıyoruz. Devam edeceğiz.

Referandumda siyasal konular kadar ekonomi de tartışıldı. Türkiye’de her yıl binlerce öğrenci üniversitelerin iktisat-ekonomi- bölümlerinden mezun oluyorlar. Ülkenin geleceğinde rol oynayacak olan gençler nasıl bir iktisat eğitimi alıyor? İktisat teorisinde kriz var denilen bir ortamda iktisat eğitimi nasıl olmalı? Bu sorulardan hareketle konuyu açtık, iktisat öğretiminin içeriğine ve iktisadın krizine değin uzattık. Bundan dolayı bu sayının dosya konusunun başlığını “İktisat, İktisatçılar ve İktisat Eğitimi” olarak belirledik.

Bu sayıda uzun zamandır yazılarına ara veren Asaf Savaş Akat ve Emrah Aydın Onat aramıza geri döndüler. Ercan Eren kitabından sonra yazdığı makale ile iktisatta yöntem tartışmalarına katkı vermeye devam ediyor. Bu sayımızda yeni yazarlarımız ile de tanışacaksınız. İTD’ne verdikleri katkıdan dolayı tüm yazarlarımıza teşekkür ediyoruz.

İTD, “Üniversitelerle Buluşuyor” etkinlikleri çerçevesinde Pamukkale ve Harran Üniversitesi’nde idik. Etkinliklerle ilgili bilgileri sayfalarımızda bulacaksınız. Derginin yayınlanma aşamasında da Adıyaman Üniversitesi’nde olacağız. Biz dergimizi Üniversitelere ve Öğrencilere açtık. Bunun farkındalığını birlikte yaşıyoruz. Açıkçası gençlikle birlikte oldukça, geleceğe yönelik umutlarımız artıyor.

İTD büyüyerek yoluna devam ediyor. Bu sayı ile birlikte yılların birikimine sahip Erdal Atabek artık Danışma Kurulumuzda. Harran Üniversitesi’nden Nazım Kadri Ekinci ve Marmara Üniversitesi’nden Metin Sarfati’de yayın kurulumuzda yer almayı kabul ettiler. Değerli kurul üyelerine aramıza hoş geldiniz diyoruz.
Okuyarak ve sevgiyle kalın.
Ömer Faruk Çolak
Sayı: 79 • Mayıs 2017