Çözüm Tüketimde Değil

Dünya ekonomisi karşı karşıya kaldığı durgunluğu nasıl aşarım derdinde iken,Türkiye sorunlarına yeni sorunlar ekliyor. Basına yönelik uygulamaların sadece politik değil, ekonomik sonuçları önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.

Sıradan vatandaş, yatırımcıları beklemedi, güven kaybını şimdiden gösterdi. Tüketimi artırmaya yönelik finansal imkânlara erişim kolaylığı sağlayan yeni düzenlemeler rağmen, tüketici kredilerindeki artış çok sınırlı kaldı. Yani tüketicilere kredi verelim, onlar da bunu harcasınlar, böylece önce toplam talep, sonra büyüme oranı artar şeklinde özetleyebileceğim, şark kurnazı, Keynesyen analiz çarpıtmalı, neoklasik model işlemedi. Bu tavrı önemsemek gerekiyor. Çünkü tüketim eğilimi yüksek bir toplumda yaşıyoruz.

Türkiye’de, bankacılar sayesinde borçlanma yolu ile tüketim hayatımızı taksitle yaşanır hale getirdi. Taksit taksit evleniliyor, okul bitiriliyor, hatta hacca gidiyorsunuz. Bunlar çok da şaşırtıcı gelişmeler değil. Çünkü tüketim, kapitalizmin mucizevi ilacı olma özelliğini 1929 Büyük Krizinden bu yana hep koruyor.

İTD olarak bu sayımızı “tüketime” ayırdık. Dergideki yazıların üçte ikisi tüketim ağırlıklı oldu.

Bu sayıda aramıza yeni yazarlar katıldı, yazar kadromuz Türkiye coğrafyasına dağılmış durumda. Çoğulcu yönetim anlayışı ile dergiyi birlikte yönetmenin avantajlarını yaşıyoruz.
Okuyarak ve sevgiyle kalın.

Ömer Faruk Çolak