Minsky’nin İstikrarsız Bir Ekonominin İstikrarı kitabının temel tezi kapitalist ekonomilerin içsel olarak istikrarsız oldukları dengesizlik ve işsizliğin kapitalist ekonomilerin normal işleyişinin bir sonucu olduğudur.

Hyman Minsky’nin tezlerinin ABD’deki spekülatif balonlarla, küresel krizle ve nihayet Euro krizi ile ilgili olduğunun fark edilmesiyle, Minsky’nin çalışmaları, o zamana kadar sınırları dışında tutulduğu ana akım iktisadi yaklaşımda bile belirli bir yankı buldu. Muhafazakar görüşleriyle tanınan The Economist dergisinden, Financial Times’a kadar uluslararası ekonomi medyası başta olmak üzere büyük bir çoğunluk küresel krizin başlamasını “Minsky Moment” ile ifade ediyordu. Bu ilginin bir göstergesi olarak, Minsky’nin İstikrarsız Bir Ekonominin İstikrarı kitabının kullanılmış kopyaları internette binlerce dolara satışa sunuluyordu2.

Bu haklı bir ilgiydi, çünkü Minsky kitabında benzer finansal araçlarla ilgili çok sayıda finansal krizi ayrıntıyla incelemiş ve bunların sağlam bir teorik çerçevesini çizmişti. Minsky’nin temel sorusu şuydu: Kapitalist ekonomiler neden finansal krizlere sürükleniyordu? Minsky’den önce çok sayıda iktisatçı krizlerle ilgilenmiş ve çoğunlukla iktisadi birimlerin kriz anındaki davranışları üzerinde yoğunlaşmış ve finansal krizleri şoklar, toplumsal cinnet vb. irrasyonel davranışlarla açıklamaya çalışmıştı. Minsky ise krizlerin nedenlerini, istikrarsızlık tohumlarının atıldığı her şeyin çok iyi gittiği dönemlerde aramıştı.

Devamını okumak için buraya tıklayınız.