Ester Ruben & Devrim Dumludağ – Davranışsal İktisadın Gelişimi (DEVAMINI OKU)

Zafer Akın & Ü. Barış Urhan – Davranışsal Oyun Teorisi

Tuna Çakar & Levent Neyse – İktisadi Kararların Biyolojik Temelleri – NÖROİKTİSAT

Özge Gökgemir & Murat Öztürk – Fayda, Sosyal Seçim ve Mutluluk

İzzettin Önder – İktisat ve Psikoloji

Ali Seyhun Saral – İktisatta Laboratuvar Deneyleri

Ruut Veenhoven & Devrim Dumludağ – Bugün Daha Mutlu muyuz?

Osman S. Arolat – Nermin Abadan Unat’ın 94 Yıllık Yaşamının Kum Saatine Akan 75 Yılı

Levent Özübek – Ruggero Leoncavallo ve Palyaçolar Operası