Ayça Tekin Koru – Yeni Türkiye : Tüketim Kültürünün Ramazan Sofrası

Öner Günçavdı – Türkiye’nin Büyüme Politikasının Sürdürülebilirliği ve Doğurduğu Riskler (YAZIYI OKU)

Bayram Ali Eşiyok – Türkiye ve Güney Kore’de Üretkenlik

Turan Subaşat – Sosyal Demokrat Bir Ekonomi Modeli 3 – Sanayi Politikası (Ticaret)

Ömer Faruk Çolak – Yunanistan Krizi Üzerine

Metin Sarfati – İstekten Arzuya veya Arzunun Kıskacında

Bozkurt Güvenç – Cumhurbaşkanı Demirel

Hakan Mıhcı – CHP 2015 Seçim Bildirgesi: “Kaynaşmış Sınıfsız Bir Toplum Olarak” Yaşanacak Bir Türkiye

Sacit Hadi Akdede – Çocuk Gelinler

Jusef Hasek – Koalisyon Hesapları Işığında Düşünceler

Ertuğrul Tokdemir – “İstanbul Teknik Üniversitesi ve Mühendislik Tarihimiz” Üzerine Notlar

Osman Arolat – Bu yılın vergi rekortmeni Şarık Tara’yı tanımak…

Levent Özübek – Köy Şairi Aleksey Koltsov (1809-1833)