Bozkurt Güvenç – Doğuşunun 90. Yılında Türkiye Cumhuriyeti (YAZIYI OKU)

N. Oğuzhan Altay – Türk Ekonomisinde 1923-1939 Dönemi ve Devletçilik Görüşü (Klasik ve Keynesyen Görüşler İle Bir Karşılaştırma) (YAZIYI OKU)

Osman Aydoğuş – Yeni Türkiye’ye Yeni Politikalar veya İnşaata Karşı Sanayi

Burcu Ünüvar – Yeni Türkiyenin Olmayan Büyüme Sorunu !

Gülenay Baş Dinar & Aytekin Güven & Başak Çakar Dalgıç – İşgücü Devri Olgusu Temelinde Neoklasiklerin ve Kurumsalcıların Çalışma Hayatına ve İstihdam İlişkilerine Bakışı

Sezen Aslan & Zeynep Özdemir – Bir Eko-kent Projesi : Kastamonu Cide

Açalya Alpan – Dayanıklı Kentler Terimi Bir Moda Terim mi, Yoksa Aciliye mi : İklim Değişikliği altında Kentlerin Dayanıklılığına Kısa Bir Bakış

Ferda Uzun Yayla – Yeni Bir Sermaye Formu Olarak “Doğa Sermayesi”‘nin Ekolojik Açıdan ve Birikim Süreci Açısından Taşıdığı Anlam

Güler Yalçın – Çevre ve Kadastro

B. Ali Eşiyok – Aynadaki Suretimiz : “Oblomov”

Yaman Örs – 27 Mayıs Ordu Müdahalesi: Ya Olmasaydı?

Prof.Dr. A. Özlem Önder – Ege’de İktisat