Ayça Tekin Koru – Al Hançeri Kadınım Vur Ben Öleyim YAZIYI OKU

N. Nergiz Dinçer – Türkiye’de Kadın Olmak: Kadının Eğitimi Yok, İşi Yok, Geliri Yok, Söz Hakkı Yok…

Dilara Tekin – Modern Kültürde Kadın-Ev Karşılaşması:Fetişler

İnci Özkan Kerestecioğlu & Aylin Özman – Akademide Feminizmin Yol İzleri – Dinamikler, Sorunlar, Tartışmalar

Sacit Hadi Akdede – Tiyatroda Kadın Rolleri Neden Daha Az?

Berrin Koyuncu Lorasdağı & Ahu Sumbas – Yerel Siyasette Kadınlar da Olmalı! Ama “Neden Olmalı?”

Tanju Tosun & Gülgün Erdoğan Tosun & Betül Aydoğan Ünal – Yerel Seçimlerde Stratejik Oy Ve İzmir Örneği

Emre Özyerden – Seçimler ve Oyun Teorisi

Kenan Mortan & Osman Arolat – Kars: Bir Sosyo-Ekonomik Değerlendirme

Mustafa Pirili – Serbest Ticaret Dönemi Romansları

Yaman Örs – Tarihsel Maddecilik, Tanrısal Maddecilik ve Felsefe

Levent Özübek – Emile Zola’nın Natüralizmi ve Kadınların Saadeti