Mert Can Duman – Türkiye’de (Neden Bu Kadar) Çok AVM Var YAZIYI OKU

Serdar Sayan – Maduro Petrol Zengini Venezuela’yı Nasıl Madara Etti? (… ve Bundan Bize Ne?)

Erinç Yeldan – Emperyalist Savaşın Yüzüncü Yılında…

Turan Subaşat – Umut Tacirliği, Kriz ve Türkiye’nin 2023 Hedefleri Miti

B. Ali Eşiyok – Kalkınmanıın “Kurşuni Çağı”

Hüseyin Özel – Kapitalizm ve Mutluluk YAZIYI OKU

İzzettin Önder – Neoliberalizm ve İnsan Hakları

Sacit Hadi Akdede – İstanbul Kültür ve Sanatta Dünyanın Neresinde?

Levent Özübek – Mihail Lermontov “Altın Bulutlar Ağlıyor”

Hakan Mıhcı – Sosyal Bilimler Karnavalının Ardından