Erinç Yeldan – QE, Kim İçin

Burcu Ünüvar – Bir Para Politikas Güzellemesi : Bu Ayna Zayıf Gösteriyor Galiba!

Hasan Ersel – İktisadi Gelişme ve Çevre Kirlenmesi

Kenan Mortan & Osman Arolat – Yeni Sanayi Odağı : Gaziantep

Turan Subaşat – AKP’nin Ekonomik Başarı Miti 4 : Yatırımlar, Tasarruflar, İmalat Sanayi ve Faizler

İzzettin Önder – Bütçe Felsefesi

Hakan Mıhcı – AKP Dönemi Türkiye Ekonomisinden Kesitler: Efsaneler ve Gerçekler

Oğuzhan Altay – Türkiye’de İktisadi Dönüşümlerin Sosyo-Kültürel Alanla Etkileşimi Üzerine Bir Deneme(1923-1999) I

Sacit Hadi Akdede – Dokuzuncu ve Onuncu Kalkınma Planlarında Kültür ve Sanat (YAZIYI OKU)

Yaman Örs – Et Voila Godot : Karl Marx

Levent Özübek – Yeşil Dalı Arayan Çocuk; Lev Tolstoy (1828-20 Kasım 1910)

B. Ali Eşiyok – Hey Türkiye Nasılsın? Sayılar, Rakamlar, Olgular, Yorumlarla Bir Ülke Fotoğrafı