Kenan Mortan, Osman Arolat – İzmir Üstüne Düşünmek, YAZIYI OKU

Osman Aydoğuş – İzmir Ekonomisi ve Expo 2020

Turan Subaşat – AKP’nin Ekonomik Başarı Miti 2 – Dış Ticaret

Cem Mehmet Baydur – İktisatçılar Nereye ve Nerede?

Çağlar Yüncüler – Türkiye’de Enflasyon Gelir Grupları Arasında Ne Kadar Farklılaşıyor?

B.Ali Eşiyok – Gümrük Birliği Anlaşması’nın Dış Ticaret (Cari İşlemler Açığı) Üzerindeki Etkisi : İthalatta Asyalaşma

Mert Can Duman – Türkiye Teknolojiye Alışıyor

İzzettin Önder – Marksist Yaklaşımda Alt-Yapı Üst-Yapı Kuramı

Yaman Örs – Karl Marx: Felsefede İktisatlaşma ve Siyasallaşma

Sacit Hadi Akdede – John Ruskin’den Neo Klasik İktisatçılara Sanatın Politik Ekonomisine İlişkin Bazı Teoriler

Fikret Şenses – Kitap Tanıtımı : Modernizmin Yansımaları: 60’lı Yıllarda Türkiye

Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi

Temel Göstergeler