Serdar Sayan (3+ Çocukçular Tam Olarak Ne İstiyor?), YAZIYI OKU

Ayça Tekin Koru-Nazire Nergis Dinçer (Susar Kadın Ünzile Susar Çünkü Okuyamaz Yazamaz),

Osman Aydoğuş (Kuzey-Güney veya Pı(I)Gs),

Selahattin Bekmez-Ferda Nakıpoğlu (Çevre Vergileri ve Ekonomik Etkinlik),

Kenan Mortan (Tüketici Elektroniği Sektörü Ne Yapar, Ne Yapmaz?),

Burcu Türkcan (Türkiye’nin Metropol Bölgelerinde Yaratıcı Endüstriler: İzmir, İstanbul ve Ankara Örnekleri),

B. Ali Eşiyok (Gelişmekte Olan Büyük Ekonomilerin Büyüme Performansı: 1960-2011),

Emre Özyerden (Davranışsal Kökenleri ile Yolsuzluk ve Yolsuzlukla Mücadele),

Sacit Hadi Akdede (Kültürün Özelleştirilmesi Sağcı Görüşler),

Mert Can Duman (Ne Kadar Ekmek, O Kadar Sanat),

Uğur Eser (Neoliberal Akılsallık, Devletin Yeni Aklı ve Üniversiteler),

Yaman Örs (Gerçekleşmeyen (ve Gerçekleşemeyecek) Felsefe Düşlerim),

İktisat ve Toplum Dergisi Araştırma Grubu (Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi), Temel Göstergeler