Hasan Ersel- (“Ekonominin Büyüme Hızından Bana Ne?”), YAZIYI OKU

Serdar Sayan-(Ortalama 7 Çocuk Yapan Nijerli Anneler Dünya Hakimiyeti (Mi?) Hedefliyor!), YAZIYI OKU

Orhan Erdem-Işıl Erol (Ev Sahipliği-İşsizlik İlişkisi Üzerine: Oswald Hipotezinin Türkiye Örneğinde Test Edilmesi), YAZIYI OKU

Değer Eryar -(Genciz, Eğitimliyiz, ve İşsiziz),

İzzettin Önder -(Ulus-Devlet Çözülürken Eğitim), Hakan Mıhcı (Yeni Yök Yasa Taslağının Ekonomi Politiği),

Selahattin Bekmez-Müge Manga-(Türkiye’de Enerji Sektörünün Geçmişi ve Geleceği),

Nedim Saraçoğlu-(Küresel İklim Değişiminin Azaltılmasında Karbon Ayak İzinin Rolü),

B. Ali Eşiyok- (Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerde Yenilik Faaliyetleri),

Sacit Hadi Akdede- (Dizi İhraç Ediyoruz da Neden Sinema Filmi İhraç Edemiyoruz?),

Aytekin Keskin- (Oryantalizm veya “Avrupalı Akıl Üstündür!”),

İktisat ve Toplum Dergisi Araştırma Grubu- (Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi, Temel Göstergeler)