Erinç Yeldan – Kapitalizmin Büyük Durgunluğu Aşılamıyor

Koray Alper & Hakan Kara & Mehmet Yörükoğlu – Sermaye Akımlarının Etkilerini Yumuşatmaya Yönelik Yeni Bir Para Politikası Aracı: Rezerv Opsiyonu Mekanizması YAZIYI OKU

Zelal Aktaş & Altan Aldan& Faruk Aydın & İhsan Bozok & Burak Kanlı – Türkiye’de Altın: Dış Ticaret, Cari İşlemler Dengesi ve Büyüme Üzerine Etkisi

Ömer Faruk Çolak – Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri Nereye?

Harun Öztürkler – 2012 Yılı Nobel Ekonomi Ödülü Üzerine

Selçuk Candansayar – Piyasa metası olarak sağlık ve işçileşen doktorlar YAZIYI OKU

Sacit Hadi Akdede – Kültürel Miras, Tarihi Kentler Birliği ve Yeni Büyükşehir Belediyeleri

Mert Can Duman – Ankara’da Neden Bu Kadar Çok Avm Var?

Fikret Şenses – Yükseköğretim Reformu Mu Özelleştirme Mi?

Osman Aydoğuş – Yüksek Öğretim Kanunu Taslağı Hakkında Kısa Değerlendirmeler

B. Ali Eşiyok – İktisat Penceresinden Teknolojiye Bir Bakış ve Türkiye’nin Teknolojideki Yeri

Hakan Mıhcı – UEK-TEK 2012’nin Ardından: Bir Gelenek Oluşuyor

İktisat ve Toplum Dergisi Araştırma Grubu – Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi, Temel Göstergeler