Doğan Kuban  –  Kentsel Dönüşüm(yazıyı oku)
Ömer Faruk Çolak  – Finansal Serbestleşmenin Tıkanıklığı ve Türkiye  Varlık Fonu
Gökay Özerim  – Brexit: Türkiye-AB İlişkilerinde Fırsat mı Kriz mi?
Nilgün Arısan  – Türkiye- AB İlişkileri Nereye Gidiyor?
Başak Zeynep Alpan  – ‘Hızla Geçen Otobüslerin Ardında Benzeşmek/Keşke Yalnız Bunun İçin Sevseydim Seni’*:
Türkiye’nin AB Macerası ve Brexit
Bayram Ali Eşiyok  – İthalatta Asyalaşma ve Gümrük Birliği’ni Yeniden Düşünmek
Mert Can Duman  – Sevabıyla Günahıyla Bir Ütopya: Avrupa Birliği
Turan Subaşat  – Türkiye’ye Kayıt Dışı Sermaye Girişlerinin Gerçek Boyutları
Murat Koraltürk  – “Milli” Ekonomi ve İzmir İktisat Kongresi
Alper Duman  – TÜİK Önce Kendine Bir Revizyon Yapsa Keşke: Ses Var Görüntü Yok
Burcu Türkcan  – Karmaşıklık Ekonomisi
Aslı Özpolat, Gülsüm Günbala Güven, Ferda Nakıpoğlu Özsoy -Kurumsal Yapının Ekonomik Büyüme ve Kalkınma Üzerindeki Etkisi
Özen B. Demir  – Büyü, Sakınca ve Çıkış: Nöropazarlama
Osman Arolat   – Matematik Köyünün Delisiyle Söyleşi (yazıyı oku)
Levent Özübek  – Şair Percy Shelley’in (1792-1822) Trajik Yaşam Öyküsü
İsa Bucak  –  Ne kadar Ekmek (Para) O kadar Köfte (Bütçe): Bütçe Dışı Fonlarımız