Osman Aydoğuş – Milli Gelirde Revizyon: İnşaatla Büyümek
Serdar Sayan – Yerli Tuz (da) Kokarsa, İthal Tuz İş Görür mü?
Hakan Ercan – Eğitim Şart. Neden Şart?(yazıyı oku)
Aykut Lenger – Türkiye Ekonomisinde İstihdam Çarpanları
Bedriye Saraçoğlu – Türkiye’de Temel İşgücü Göstergeleri ve İşsizlik Histerisi
Saniye Dedeoğlu & Sinem Bayraktar – Türkiye’de Suriyeli Tarım İşçileri
Bayram Ali Eşiyok – Toplumsal Yaramız, Yarınımız: Göç ve İşsizlik
Uğur Aytun & Oytun Meçik – Türkiye’de Emeğin Bölgelerarası Göçünün Belirleyicileri Üzerine
Cem Mehmet Baydur – Zengin Arabasını Dağdan Aşırır, Züğürt Düz Ovada Yolunu Şaşırır: Siyasal ve Ekonomik Şokları Alt  Gelir Grupları veya Emek Piyasası Taşır
Altuğ Yalçıntaş – Akademik Enflasyon: Değersizleşen Diplomalar
Uğur Eser – Finansallaşmış Enformatik Kapitalizm: Sermayenin Coğrafyası Üzerine Notlar
Osman Arolat – Lise Dönemi Rekabetimizi Hatırlatan ve Kıskanmama Neden Olan Kitap
Levent Özübek – Yeryüzü Şarkısı
Yasin Tosun – Kur Savaşları ve Finansal Krizler