Ömer Faruk Çolak –  Döviz Kuru Faiz Tartışması Üzerine
Meghnad Desai – Keynes ve Seksen Yıl Sonra Onun Genel Teorisi(YAZIYI OKU)
Şevket Pamuk – Keynes’in Son 100 Yılda Gelişmiş Ekonomiler Üzerindeki Etkisi
Yılmaz Akyüz – Kriz, Marx ve Keynes Bölüşüm, Finansallaşma ve Ekonomik Durgunluk
Erinç Yeldan – Makroekonominin Keynes ile Sınavı
Ahmet Ertuğrul – Keynes ve Para
Hasan Ersel – “Genel Teorinin” XII. Bölümü Işığında Belirsizlik, Bekleyişler ve “Animal Spirits”
Hüseyin Özel – Genel Teori’nin “Kararsızlığı” Üzerine
Turan Subaşat – Keynesçi Talep Yönetimi Neden Yetersiz Kalıyor?
Bayram Ali Eşiyok – Keynesyen “Altın Çağ” dan Neoliberal “Orta Çağ’a”: Geriye Ne Kaldı?
Metehan Cömert – Olağan Patikanın Ötesinde Bir Keynes Tasavvuru
Barış Soybilgen & Ege Yazgan – Simditahmin.com’un Türkiye GSYH Büyüme Oranları için Tahmin Performansı
Harun Öztürkler – Trump Ekonomisi: Kısa Bir Değerlendirme
Osman Arolat  – Yaşantımızı Oluşturan Çevremiz ve Büyüklerim
Levent Özübek – Razumovski Kuartetleri
Meltem Karakaşoğlu – Pazarlamanın İktisadi Temelleri: Pazarlama ve İktisat İlişkisi Üzerine Tarihsel Bir Bakış
7. Yılında İTD Hakkında