Jonathan R. Cole-Üniversite ve Özgürlük

Ömer Faruk Çolak-Cumhuriyet’in Kuruluşu Sürecinde İktisadi Yapının Oluşumu ve Devletçilik

Vural Fuat Savaş-İstiklal Savaşı’nın Finansmanı(yazıyı oku)

Murat Koraltürk-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Kuruluşu

Ali Koplay-Atatürk’ün Ekonomik Görüşleri ve 1923- 1938 Dönemi Ekonomi Politikaların Genel Bir Bakış

Ayça Tekin Koru-Yeni Korumacılık: Kuru Gürültü mü, Yapısal Değişiklik mi?

Hale Balseven-Refah Rejimlerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi

Erdem Seçilmiş – İktisada Freudyen Bakış

Elçin Doruk – Cinsiyet Rolleri ve Kadın-Erkek Arasındaki İş Bölümü

Bayram Ali Eşiyok-Fay Hatlarımızdan Biri: Bölgesel Eşitsizlikler ve Ana Akım Yaklaşımına Alternatif Bir Öneri

Veysel Karagöl-İktisadın Bilimselliği ve Bilim Felsefesi Bağlamında Pozitif-Normatif İktisat Ayrımı

Osman Arolat-1963 Kavel Grevinin Öyküsü

Levent Özübek-Olaylı Bir Roman: La Vie Devant Soi (Onca Yoksulluk Varken) 1975

Yunus Emre Karaman-Beşeri Sermaye, Sosyal Sermaye ve Kalkınma