Ekonomi (İktisat) öğretiminin İzmir ve Türkiye’de üniversitelerin farklı fakültelerinde (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi gibi…) farklı bölüm adları (iktisat, ekonomi, ekonomi ve finans gibi) altında sürdürülmektir. Ekonomi bölümlerinin tercih puanlarındaki genel gerileme, öğretim üyesi, öğrenci çıktı kalitesi, iktisatçı (ekonomist) talebi ve benzeri konularda planlama yapılmaksızın çok sayıda bölüm açılması gibi sorunlar olduğu görülmektedir. Bununla birlikte son dönemlerde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin kapatılarak İşletme ve İktisat Fakülteleri’ne dönüştürüldüğü, aynı üniversitede birden fazla ekonomi (iktisat) bölümlerinin açıldığı görülmektedir.

Belirtilen tespitlerin yanısıra, gerek özel sektör gerekse kamu kurumlarına ekonomist (iktisatçı) yerleştirmede yaşanan zorluklar, ekonomi (iktisat) öğretiminin hızlı gelişen iktisadi hayata ayak uydurmada yaşadığı zorluklar, yeni gelişen alanları ekonomi eğitimi ile entegre etmede yaşanan zorluklar bu konuda acil bir eylem planı hazırlanması gerekliliği ortaya koymaktadır.

Ekonomi bölümlerinin üniversite eğitimi içindeki tercih edilme oranlarının azalmaya başlaması nedeniyle ekonomi eğitiminin içinde bulunduğu durumu değerlendirmek ve öğretimde yaşanan sorunların ortaya koymak için konunun ilgilileri ile bir toplantı yapılması ihtiyacı ortadadır.

Bu ihtiyacın sağlam bir şekilde belirlenmesi ve çözüm yöntemlerinin tartışılması amacıyla Ege Bölgesindeki üniversitelerin (14 üniversite) iktisat, ekonomi, ekonomi finans bölümlerinin temsilcilerinin katılımıyla 22 Ocak 2015 tarihinde Yaşar Üniversitesi Senato Salonunda tüm gün süren bir planlama toplantısı yapılmıştır. Bu toplantı sonucunda bölümlerin içinde bulundukları sorunların derinliği ve yoğunluğu da düşünülerek başlangıç olarak “İktisat (Ekonomi) Öğretimi Çalıştayı” yapılması görüşü ağırlık kazanmıştır.

Daha sonra “İktisat Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu” olarak evrimleşmesini planladığımız bu çalıştay Türkiye’de ilk defa yapılmaktadır. Çalıştayda öncelikli olarak yönetici konumundaki (bölüm başkanı, dekan, rektör gibi) akademisyenler sunum yapmak için davet edilmişlerdir. Bunun dışında ekonomi biliminin doğrudan katkı verdiği yazılı ve görsel medya kurumlarındaki ekonomi mezunları da bir medya oturumu yapmaları için davet edilmişlerdir. Oturumlarda yapılacak sunumlar, çalıştay raporu olarak hazırlanacak ve ülkemizdeki üniversitelerin rektörlüklerine, YÖK’e ve Üniversitelearası Kurul Başkanlığına yollanacaktır. Türkiye’de bir ilk olarak yapılacak ve daha sonra yıllar boyunca sürdürülebilecek bir sempozyuma dönüştürülebilecek olan bu organizasyonu Yaşar Üniversitesi olarak yapmak diğer üniversiteler karşısında göreceli olarak avantaj sağlayacaktır.

Çalıştay programı için buraya tıklayınız.