“İnsan özgürlüğü problemi, aynı zamanda toplumsal ve tarihî bir problemdir. Özgürlük, toplumun çeşitli biçimleri içre gerçekleştirdiği ve insanın tabiata karşı yaptığı bir savaş olarak tarihî ve toplumsal oluşumunda kavranmadıkça somut bir muhteva kazanamaz ve zorunluk ile diyalektik bir bağlantı kuramaz. Demek ki, özgürlüğün tarihî ve toplumsal oluşumunu, insanın tabiat güçleri ve insanla tabiat arasındaki savaştan doğarak bir ikinci tabiat haline girmiş olan toplum biçimleri karşısındaki ilk baş eğişinden kalkarak açıklamak gerekir.”

G. Lukács (Existentialisme ou Marxisme?)

Devamını okumak için buraya tıklayınız.