Toplumların zaman tercihinin en iyi göstergesi tüketim ile tasarruf arasında yapılan tercihtir. Tüketime ağırlık veren toplumlar günü yaşamayı tercih ederken, tasarrufa ağırlık verenler de gelecekteki refahı daha fazla düşünüyor demektir. Türkiye’nin zaman tercihi çok açık olmuştur. 1950 sonrasında, Türkiye’nin daima ve mecbur kalmadıkça bugünü geleceğe, yani tüketimi tasarrufa (yatırıma) tercih ettiği hiç kuşku götürmeyen bir olgudur. Örneğin, 2016 yılının ilk altı ayında GSYH’nın %70,2’sini yerleşik hanehalkları, % 16,9’unu da kamu kesimi nihai amaçla tüketmiştir. Başka bir deyişle, milli gelirin % 87’si tüketilmiştir. 2016 istisnai bir yıl değildir. Dönem dönem iniş çıkışlar olmakla birlikte, hem özel tüketim eğilimi hem de kamu tüketim eğilimi tarihsel olarak Türkiye’de hep yüksek olmuştur.

Yazının devamını okumak için buraya tıklayınız.