“Uzun vadede hepimiz ölmüş olacağız. İktisatçılar önlerine, fırtına epeyce geride kaldığı zaman okyanusun yine durgun olacağını, bize fırtınalı mevsimlerde söylemek gibi fazlasıyla kolay ve tamamen yararsız bir görev koymuşlardır” J. M. KEYNES

2011 yılı iktisatçılar için önemli bir yıl. Bunun nedeni krizin hala sürüyor olması değil. Elbette 2011 yılında küresel kriz yine tartışılmaya devam edecek. Ancak krize yönelik çözüm önerileri konuşulur iken, ihmal edilemeyecek olgular da var. Bunlardan birisi de John Maynard Keynes’in en önemli kitabı olan İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi’nin (General Theory of Employment, Interest and Money) yayınlanışının 75. Yıldönümü, Keynes’in ölümünün 65. yıl dönümü olması.

John Maynard Keynes 1936 yılında yayınladığı ve kısaca Genel Teori olarak bilinen kitabı ile egemen iktisat teorisi olan klasik (neo-klasik) teoriye önemli bir darbe vurmuş, ve bir çoklarınca ifade edilen bir devrimin, Keynes Devrimi’nin yolunu açmıştır. Keynes’in klasik iktisada getirdiği eleştiri ve iktisat teorisi ile politikasına getirdiği katkılar, öylesine önemlidir ki, kitabın ve Keynes’in yarattığı etki halen sürmektedir.

Nitekim The Economist dergisinin geleneksel anketinde 2011 yılında 50 meşhur iktisatçı ile yapılan “geçtiğimiz on yılda etkili olan iktisatçılar” anketinde, FED Başkanı Ben Bernanke’nin ardından Keynes ikinci sırayı almıştır. Son On yılda Etkili Olan İktisatçılar

1. Ben Bernanke
2. John Maynard Keynes
3. Jeffrey Sachs
4. Hyman Minsky
5. Paul Krugman

Kaynak:www.economist.com,
Feb 10, 2011

Devamını okumak için buraya tıklayınız.