1. Giriş

İnovasyon finansmanı ve yeni teknoloji odaklı girişimlerin gelişimi konuları ile ilgili önemli sayıda çalışma ve yazın ortaya konmuştur (Bygrave ve Timmons, 1992). Ancak, yapılan ilk çalışmaların büyük bir kısmı, ABD şartları ve belli bir ölçüde Avrupa bağlamında değerlendirilmiştir. Bu durum, gelişmekte olan ülke koşullarıyla karşılaştırıldığında oldukça büyük farklılıklar göstermektedir. Benzer bir eğilim, sosyal inovasyon finansmanı ve etki yatırımının ABD’de yükselişiyle de kendini göstermektedir (Saltuk ve ark., 2011; Freireich ve Fulton, 2009).

Hayırsever kapitalizm (The Economist, 2006), doğal kapitalizm, sosyal sermaye, sosyal girişim sermayesi, girişimci hayırseverlik (The Economist, 2004) melez/harmanlanmış (hybrid) değer getirileri (Emerson ve Spitzer, 2006) sosyal girişim ve daha pek çok isimle son yıllarda yeni sosyal finans türleri ortaya çıkmaktadır. Öyle ki ‘’sosyal yatırım / etki yatırımı’’ denen bu kavram, toplumsal ve çevre projeleri ile etkinliklerine yönelik kaynak stratejilerinde birbirinden ayrı fakat birbiriyle alakalı bir takım gelişmeleri de içine alan şemsiye terimdir.

Devamını Okumak İçin Buraya Tıklayınız