Mill toplumsal bilimleri kesin olmayan bilimler arasında sayıyor. Bu bilimlerin ilgilendiği fenomenlerin, insanların düşüncelerinden, hislerinden ve eylemlerinden meydana geldiğini söylüyor. Fakat insanların davranışları çeşitlilik gösteriyor ve kesin olmayan nitelikler içeriyor. İnsanların farklı koşullarda ne şekilde davranacağını önceden bilemiyoruz.

1965’te Nobel Ödülü alan fizikçi Richard Feynman, 1981’deki bir söyleşisinde toplumsal bilimler hakkında şunları söylüyor:

“Bilimin elde ettiği başarıdan dolayı ortaya çıkan sahte bir bilim var diye düşünüyorum. Toplumsal bilimler aslında bilim olmayan bilimin bir örneğini oluşturuyor. Toplumsal bilimler [yaptığı şeyleri] bilimsel yoldan yapmıyor, biçimlerin izinden gidiyor – ya da veriler topluyorsunuz, şunu yapıyorsunuz, bunu yapıyorsunuz vs. Ama toplumsal bilimler hiçbir kanun elde etmiyor. Hiçbir şey ortaya çıkarmıyor. Hiçbir yere varmıyor – henüz,” (Feynman, 2005:22).

Feynman toplumsal bilimcilerin üzerinde çalıştıkları konuları aslında daktilo başında uydurup bilimsel bir havaya sokmaya çalıştıklarını, sonra da bu konuların uzmanı kesildiklerini söylüyor. Eleştirisinin nedenini izah ederken “Bir şeyi gerçekten öğrenmenin ne kadar zor olduğunu, yaptığınız deneyleri kontrol ederken ne kadar dikkatli olmanız gerektiğini, yanlış yapıp kendinizi kandırmanın ne kadar kolay olduğunu zamanında öğrenmiş olmanın avantajına sahibim.” (a.g.e. s. 22) diyor. Anlaşılan Feynman’ın eleştirisi, toplumsal bilimcilerin üzerinde çalıştıkları konular hakkında söyledikleri şeylerin doğru olup olmadığını kontrol etmemelerinden kaynaklanıyor.

Yazının devamını okumak için buraya tıklayınız.