Editör’den

İTD 80. Sayı Editörden

KIRILMALAR ARTIYOR Dünya ekonomisinde kırılmalar artıyor. Ekonomide kırılganlıkların artması siyasal kırılmaları da  hızlandırıyor. 1990’lı yılların başında sosyalizmin, Rusya uygulamasının çökmesi sonrasında ABD büyük ölçüde dünyada tek egemen ülke haline gelmişti. ABD’nin yanına AB, Rusya ve Çin’de bir kenardan eklenmeye çalışıyordu. Küresel kriz bu görünümü kısmen bozdu. AB, İngiltere’yi kaybetti ancak, yine de ekonomik güç olarak […]

iTD 79. Sayı Editörden

İTD ÜNİVERSİTELERLE BULUŞUYOR Türkiye 16 Nisan referandumunun sonuçlarına odaklanmış durumda. Nihai sonuç tartışmalı da olsa, bize göre evet ve hayır oyları ayrı ayrı analiz edilmeli. Çünkü oy dağılımı Türkiye’nin geleceği açısından umut verici, konuyu bu sayımızda tartışmaya başlıyoruz. Devam edeceğiz. Referandumda siyasal konular kadar ekonomi de tartışıldı. Türkiye’de her yıl binlerce öğrenci üniversitelerin iktisat-ekonomi- bölümlerinden mezun oluyorlar. Ülkenin geleceğinde rol oynayacak […]

İTD 78.Sayı Editörden

KÜRESEL KRİZE DEVAM Dünya son yirmi yıldır bir türlü soluklanamadı. Siyasal ve ekonomik krizler arka arkaya geldi. Ortadoğu’dasavaş güçleniyor. ABD’de Başkan Trump ümidini “yeni korumacılık” adı altında yeni Merkantilizme bel bağlamış durumda.  Serdar Sayan bu sayıda Trump’ın bu politikasını ele aldı. Serdar Sayan’ın yazısı kısa, fakat önemli. Trump’ın görmediği bir olgu var. O da, gelir […]

İTD 77.Sayı Editörden

   Atatürk ve Ekonomi Siyaset rüzgârlarının sert estiği günlerden geçmekteyiz. ABD’de Başkanlığa Trump’ın seçildiği, Avrupa’da milliyetçi söyleme sahip partilerin iktidara geçme olasılığının arttığı bir dönemde, Türkiye’de 16 Nisan’da geleceğini oylamaya hazırlanıyor. Her ne kadar rejim değil, sistem değişiyor dense de, Anayasa’nın halk tarafından kabul edilmesi halinde,   ülkemizin özgürlük ve demokrasi alanlarında yitireceğimiz değerlerin artacağı, yeni […]

İTD 76.Sayı Editörden

Akıl Tutulması 2017 yılı dünya için çalkantılı bir yıl olacak gibi. Bundan doğal olarak Türkiye’de payını alıyor/alacak. Ülkemizi kendine özgü yapısını düşünürsek bu çalkantının dalgalanmaya dönüşme olasılığı daha da artıyor. Nitekim Anayasa değişikliği oylaması öyle bir ortamda ve öyle bir yöntemle yapılıyor ki, sonu ne olursa olsun istikrarsızlığa mahkum yıllar önümüzde duruyor. Yaşamakta olduğumuz istikrarsız […]

İTD 75.Sayı Editörden

EKONOMİ, DEMOKRASİ ve ÖZGÜRLÜK Dünya yeni bir dönemden geçiyor. Türkiye de bundan payını alıyor. Rahatlıkla söyleyebiliriz ki, ekonomide yaşanan kriz sadece iç dinamiklerden kaynaklanmıyor, dış dinamiklerin de bunda payı var. Dünya ihracatının sekiz çeyrektir düşüyor olduğunu söylemek, sanırım bu savımız için bir gösterge olur. Türkiye’nin diğer ülkelerden daha fazla sorun yaşamasının arka planında kurumsal yapılanmasının […]

İTD 74. Sayı Editörden

İTD iktisat yazınına katkı vermek, iktisadi olguları doğru analiz etmek amacıyla yayınlanmakta.Bunu da kapalı,sadece iktisatçıların okuduğu çalışmalarla değil,kuramsal temeli kaybetmeden,sade bir dille yazılmış çalışmaları öne çıkartarak yapmakta. Bu sayımız Keynes özel sayısı oldu. Neden Keynes? Çünkü 2007/2008 krizi tekrar Keynes ve Keynesyen kuramı yeniden gündeme oturttu. Daha da önemlisi 2016 yılı,hem Keynes’in başyapıtı Genel Teori’nin […]

İTD 73. Sayı Editörden

Çözüm Tüketimde Değil Dünya ekonomisi karşı karşıya kaldığı durgunluğu nasıl aşarım derdinde iken,Türkiye sorunlarına yeni sorunlar ekliyor. Basına yönelik uygulamaların sadece politik değil, ekonomik sonuçları önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Sıradan vatandaş, yatırımcıları beklemedi, güven kaybını şimdiden gösterdi. Tüketimi artırmaya yönelik finansal imkânlara erişim kolaylığı sağlayan yeni düzenlemeler rağmen, tüketici kredilerindeki artış çok sınırlı kaldı. Yani […]

İTD 72. Sayı Editörden

6 YILDIR YAYINDAYIZ 1789 Fransız Devrimi Aydınlanma Çağının başlangıcı olarak kabul edilir. Bu doğru ancak eksik bir saptamadır. Çünkü aydınlanma eski Yunan ile başladı. Antik Yunan’ın büyük filozofları özgürlük, hukuk, eşitlik, devlet, yurttaşın devlet karşısındaki hakları üzerine kafa yordular. Hala onların yapıtlarını okuyoruz. Çünkü onların yapıtlarını aşmakta, o felsefeyi yaşamımıza, toplumuza oturtmakta zorlanıyoruz. Haksızlık etmemek […]

İTD 71. Sayı Editörden

DİJİTAL EKONOMİ VE AHLAKSIZ BÜYÜME Ekonomi, keşke keyifli bir sosyal bilim alanı olsaydı dediğimiz günleri yaşıyoruz. Türkiye ekonomisi büyümede teklemeye devam ediyor. Yılın ikinci çeyreğinde ekonomi %3,1, ilk altı ayda da %3,9 büyüdü. Temmuz darbe girişimi sonrasında ekonomide yaşananları ve ardından gelen kurban bayramını da düşünürsek, yılın üçüncü çeyreğindeki büyüme oranının da pek parlak olmayacağı […]

İTD 70. Sayı Editörden

O YİNE HAKLI ÇIKTI Dergiyi baskıya göndermek üzere iken bir haber ile yıkıldık. İTD ve Efil Yayınevi yazarlarından değerli hocamız Prof. Dr. Yaman Örs’ü yitirdik. Yaman Örs ismi bana her zaman çalışmalarında titiz bir akademisyeni, gerçek bir Cumhuriyet aydınını hatırlatacak. Kibar sesi ile “önümüzdeki sayı Hegel’e devam edeceğim. Siz ne dersiniz?” benzeri cümleleri hep kulaklarımda […]

İTD 69. Sayı Editörden

İKTİSAT VE İNSAN Derginin bu sayısını iktisat ve felsefe ilişkisi üzerine yapmak istediğimde, Metin Sarfati Hoca bu sayının yükünü ben alırım dedi. Öyle de oldu. Metin Sarfati bu sayının misafir editörüdür. Kendisine İTD olarak çok teşekkür ediyoruz. Başka konularda diğer kurul üyelerimizi de misafir editör olarak aramızda görmek istiyoruz. Her zaman olduğu gibi tüm yazılarımızın […]

İTD 68. Sayı Editörden

SURİYELİ MÜLTECİLER Türkiye’deki ekonomi gündemi ile dünyadaki gündem birbirinden ayrışmış durumda. Dünyada büyüme, borç ve işsizlik gibi sorunlar ana gündemi oluştururken, Türkiye gündemini terör, Suriyeli mülteciler ve çocuk sayısı gibi tartışmalar dolduruyor. Tüm bu tartışmalar ekonomiyi unuttursa da, aslında sorunların temelinde yine ekonomi bulunmakta. Türkiye’de kişi başına düşen GSYH on bin doların altına geriledi, üstelik bu […]

İTD 67. Sayı Editörden

DEMOKRASİ VE EKONOMİ ABD’de yayımlanan, The New York Times gazetesinde Nisan ayında yer alan, Roger Cohen’in “The Death of Liberalism” başlıklı yazısını okuduktan sonra, bu konuyu İTD’de ele almalıyız diye düşünürken, Bozkurt Güvenç Hocamız makalesini gönderdi. Bozkurt Hocanın hızına erişmek mümkün değil. Bir kere daha ona hayranlığımı dile getirmek isterim. İyi ki varsınız Hocam, diyorum. […]

İTD 66. Sayı Editörden

Kimlik Sorunu Türkiye sadece ekonomik olarak değil, sosyal, siyasal yapısı ile de zorlanıyor. Sorunlar o kadar büyüdü ki, hangisi ile baş edeceğimizi şaşırmış durumdayız. Bana göre en önemli sorun siyasal yapılanmamızdaki aşınma. Çünkü siyaset, çözüm üretmesi gereken kurumsal yapılanma. Ancak kısa vadede bu pek mümkün olmayacak gibi duruyor. Türkiye’de politikacılar 1950’den bu yana ülkenin yurttaşlarını […]

İTD 65. Sayı Editörden

GÜVEN Yaşanan krizler herkesi biraz ekonomist yaptı. Sıradan insanlar bile verilere, yaşanan iktisadi değişmelere bakarak kısa sürede tepki verebilmekteler. Elbette hatalar da yapıyorlar. Kimi ülkelerde tüketicilerin, üreticilerin, kısaca iktisadi birimlerin, bu tepkileri sert olmakta, kimi ülkelerde daha yumuşak olmaktadır. Türkiye’de bu tepki süresi hızla azalmaktadır. Bu tepkiler istatistik verilere güven endeksleri ile yansımaktadır. 2016 yılının […]

İTD 64. Sayı Editörden

İktisatta Farklı Akımlar… Sosyal bilimler ile doğa bilimleri arasında ilişki kurmak, hatta sosyal bilimleri mümkün olduğunca doğa bilimlerine yaklaştırmaya çalışmak epeyce bir süredir egemen düşünce haline gelmişti. Bu çabada en çok öne çıkan bilim dalı ekonomi oldu. Çünkü ekonomiyi çevreleyen ortam buna imkan vermektedir. Neoklasik iktisat teorisi de bu yolda iktisada önemli katkı yaptı diyebiliriz. […]

İTD 63. Sayı Editörden

2016’ya merhaba… Dünya ekonomisi son on yıldır, bir türlü rayına oturamadı. Türkiye de bundan payını aldı. Özellikle 2007 yılı sonrasında kurumsal yapının çözülmesi, oluşturulmak istenen yeni yapının iktisadi ve politik yönden işlememesi, sorunları ve belirsizlikleri artırdı, biriktirdi. Türkiye şimdi bu sorun yığının üstüne oturuyor. Çözüm var mı? Elbette var. Ancak sorunun önce kabul edilmesi, görülmesi […]

İTD 62. Sayı Editörden

Bıçak Sırtında Ekonomi… Bir ülke ekonomisinde istikrarı yakalamak zordur. Bundan dolayı iktisat politikası yapıcıları olarak Hükümet ve Merkez Bankası’nın bu zorluğu göz önüne alan kararlar alması gerekir. Üstelik bunu yaparken sadece cari dönemdeki istikrarı değil, gelecek dönemdeki istikrarı da düşünmelidir. Aksi durumda kısa süreli istikrarın ardından ekonomide çöküşler yaşanabilir. Harrod’un ifadesi ile “ekonomi bir bıçağın […]

İTD 61. Sayı Editörden

1 Kasım Seçiminin Ardından… Türkiye Kasım ayı ile birlikte politik belirsizliği aştı ve yeniden tek parti iktidarı dönemi başladı. Haziran seçimleri sonrasındaki çok parçalanmışlıktan uzlaşı çıkmadı ve hükümet kurulamadı. Ülkemiz açısından bu önemli ancak olumsuz bir deneyim oldu. Bir kere daha uzlaşı kültürünü yitirdiğimizi gördük. Sacit Hadi Akdede bu bağlamda “1 Kasım Seçimleri ve İl […]

  Az okuyan, bundan dolayı da yayın sayısının da düşük olduğu bir ülkede neden bir dergi çıkarıyoruz? Üstelik içinde borsada nasıl kazanç elde edileceği anlatılmadığı, iktidara ya da muhalefete, holdinglere hatta bir sivil toplum örgütüne dayanmadan bir dergi çıkarma cesaretini nereden buluyoruz?

  Adres

  Bağcılar Mahallesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, 283. Sokak, Ata Apt. No: 9/7 06670 Çankaya/ANKARA – TÜRKİYE

  Telefon

  0312 442 52 10 – 0312 442 52 11

  E-Mail

  info@iktisatvetoplum.com
  iktisatvetoplum@gmail.com