1. GİRİŞ
Geçmişten günümüze iktisatçılar, fizik bilimindeki gelişmelerden ilham almışlar ve fizik biliminin dünyayı yorumlama çabasının bir benzerini iktisadi olay ve olguları yorumlamada kullanmaya çalışmışlardır. Bu doğrultuda, Klasik iktisadi düşüncenin kurucusu Adam Smith, klasik fizik anlayışının kurucusu kabul edilen Isaac Newton’un çalışmalarından açık bir şekilde etkilenmiştir. İktisadın bilimleşme sürecinde Klasik İktisat’ın Öklid geometrisinden; Neoklasik İktisat’ın termodinamik ve diferansiyel hesabından; Keynesyen İktisat’ın Einstein fiziği ve Riemann geometrisinden; Genel Denge İktisadı’nın Kuantum fiziğinden yararlandığı bilinmektedir (Sonüstün ve Gül, 2012: 36).

Fiziğin teorik yaklaşımları dışında, fen bilimleri arasında en gelişmiş hesaplama yöntemlerine sahip olması, iktisadın fizikteki gelişmelerden etkilenmesinin en temel sebebi olarak gösterilebilir. Bununla birlikte, fizik eğitimi alıp iktisada katkı yapan önemli isimler de bulunmaktadır. Alphonse Quetelet (1796 – 1874), Leon Walras (1834 – 1910), Vilfredo Pareto (1848 – 1923) ve Robert Gibrat (1904 – 1980) eğitimleri itibariyle fizik veya mühendislik kökenli olup iktisada katkıda bulunmuşlardır(Roehner, 2010). Sonuç olarak, geçmişten günümüze fizik ve iktisat bilimleri karşılıklı etkileşimlerini sürdüregelmişler ve nihayetinde ekonofizik ve kuantum ekonomisi kavramlarının doğmasını sağlamışlardır.

Devamını okumak için buraya tıklayınız.