Danışma Kurulu

 • Asaf Savaş Akat (Bilgi Üniversitesi)
 • Bozkurt Güvenç (Emekli Öğretim Üyesi)
 • Dani Rodrik (Princeton Üniversitesi)
 • Fikret Şenses (ODTÜ)
 • Hasan Ersel (Mimar Sinan Üniversitesi)
 • Kenan Mortan (Mimar Sinan Üniversitesi)
 • Meghnad Desai (London School of Economics)
 • Oktar Türel (ODTÜ)
 • Rauf Gönenç (OECD)
 • Refik Erzan (Boğaziçi Üniversitesi)
 • Sübidey Togan( Bilkent Üniveristesi)
 • Şevket Pamuk (Boğaziçi Üniversitesi)
 • Şiir Yılmaz (Gazi Üniversitesi)
 • Taner Berksoy (Piri Reis Üniversitesi)
 • Yılmaz Akyüz (Cenevre South Centre)
 • Ziya Öniş (Koç Üniversitesi)

Yayın Kurulu

 • Ahmet Faruk Aysan (Boğaziçi Üniversitesi)
 • Alpay Hekimler (Namık Kemal Üniversitesi)
 • Alper Duman (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • Ayça Tekin Koru (TED Üniversitesi)
 • Aykut Kibritçioğlu (Ankara Üniversitesi)
 • Aykut Lenger (Ege Üniversitesi)
 • Bora Süslü (Muğla Üniversitesi)
 • Burak Saltoğlu (Boğaziçi Üniversitesi)
 • Değer Eryar (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • Ergun Türkcan(Bilkent Üniversitesi)
 • Erinç Yeldan (Bilkent Üniversitesi)
 • Esma Gaygısız (ODTÜ)
 • Fatih Özatay (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
 • Feride Doğaner Gönel (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi)
 • Funda Barbaros (Ege Üniversitesi)
 • Hakan Ercan (ODTÜ)
 • Hakan Mıhcı (Hacettepe Üniversitesi)
 • Hakan Yetkiner (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • Harun Öztürkler (Kırıkkale Üniversitesi)
 • Hüseyin Özel (Hacettepe Üniversitesi)
 • İzzettin Önder (Çukurova Üniversitesi)
 • Mehmet Fatih Cin (Çukurova Üniversitesi)
 • Mustafa Pirili (Bahçeşehir Üniversitesi)
 • Mustafa Sönmez (Bahçeşehir Üniversitesi)
 • N. Emrah Aydınonat (Bahçeşehir Üniversitesi)
 • Nazım Kadri Ekinci (Harran Üniversitesi)
 • Necat Coşkun (Gazi Üniversitesi)
 • Oğuz Esen (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
 • Osman Aydoğuş (Ege Üniversitesi)
 • Sacit Hadi Akdede (Adnan Menderes Üniversitesi)
 • Sadi Uzunoğlu (Trakya Üniversitesi)
 • Salih Barışık (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
 • Selçuk Candansayar (Gazi Üniversitesi)
 • Serdar Sayan (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
 • Sinan Sönmez (Atılım Üniversitesi)
 • Timur Han Gür (Hacettepe Üniversitesi)
 • Uğur Eser (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
 • Vural Fuat Savaş

Editör

 • Ömer Faruk Çolak

Yazı İşleri Müdürü

 • Fethiye Çolak

Derginin Sahibi

 • Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık Danışmanlık Yatırım ve Tic. Ltd. Şirketi Adına; Fethiye Çolak