Türkiye toplumunda Kürt nüfus ne kadar? Doğrusu, bu konu hep varsayımlara dayalı ve elde kesin bir bilgi yok. Nüfusun 31 milyon dolayında olduğu (bugün 75 milyon) 1965’teki nüfus sayımında anadil sorulmuş, Kürtçeyi beyan edenlerin toplamı nüfusun yüzde 7’si olarak açıklanmıştı. Ne var ki, bu sonuç hiç inandırıcı bulunmadı ve izleyen nüfus sayımlarında da söz konusu soru zaten sorulmadı. Aslında zaman zaman sorulsa iyi olur. Daha doğru önermeler, tezler üretmeyi mümkün kılar. Bu tür veriler olmayınca, eldekiyle yetinip illerin nüfuslarından yararlanarak el yordamıyla bir şeyler söylemeye çalışıyoruz.

Kamuoyu Araştırma Şirketi; KONDA’nın sahibi Tarhan Erdem 18 Nisan tarihli Radikal’deki köşesinde Kürt nüfusuyla ilgili olarak yakın zamanda yaptıkları bir araştırmanın sonuçlarına göre, toplam nüfusu 75 milyon 630 bin olan Türkiye’nin yüzde 17,7’sini, yani 13 milyon 400 binini Kürtlerin oluşturduğunu açıkladı. KONDA’nın bu bulgusuna da özellikle Kürt kesiminden itirazlar var ve sağlıklı bir araştırma için her şeyden önce özgür ve demokratik bir ortamın oluşması gerekiyor. Bu olmadan telaffuz edilen rakam tahminden öte bir anlam taşımıyor, diyorlar.

Anadile ait sağlıklı bilgi olmayınca, bölge nüfuslarından giderek kestirimler yapılıyor. Örneğin, Doğu ve Güneydoğulu nüfustan söz ederken “Kürt nüfus” demek tam gerçeği yansıtmasa da, bu nüfusun önemli bir kısmının (kişisel tahminim yüzde 65-70’i) Kürt etnisine ait olduğunu söylemek yanlış olmaz.

Devamını okumak için buraya tıklayınız.