Yazara ait tüm yazılar: R. Mustafa Pirili

Yazar: Kategori: Seçme Yazılar

Devlet ve Otoriterlik Üzerine

Neoliberal politikalar çerçevesinde devlet, salt fonksiyonları açısından ele alınmış ve eleştirilmiştir. Bu analizde devletin yapısı, sınıfsal ilişkileri, siyasetle bağlantıları ve ideolojik olarak hangi yapılara dayandığı gibi konular kamu oyununun yanı sıra ana akım iktisat kuramında da tartışma dışı kalmıştır. Giriş : Neoliberal Küreselleşme Döneminde Devlet Söylemi 1 980’li yılların en belirgin özelliklerinden birisi neoliberal küreselleşme […]

  Az okuyan, bundan dolayı da yayın sayısının da düşük olduğu bir ülkede neden bir dergi çıkarıyoruz? Üstelik içinde borsada nasıl kazanç elde edileceği anlatılmadığı, iktidara ya da muhalefete, holdinglere hatta bir sivil toplum örgütüne dayanmadan bir dergi çıkarma cesaretini nereden buluyoruz?

  Adres

  Bağcılar Mahallesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, 283. Sokak, Ata Apt. No: 9/7 06670 Çankaya/ANKARA – TÜRKİYE

  Telefon

  0312 442 52 10 – 0312 442 52 11

  E-Mail

  iktisatvetoplum@efilyayinevi.com iktisatvetoplum@gmail.com

  Cart