Yazara ait tüm yazılar: Osman Aydoğuş

Yazar: Kategori: Seçme Yazılar

Hedefler, Hayaller, Gerçekler ve Şaşırtmayan Büyüme

Bu yazımızda önce yüzüncü yıl hedeflerinin neden birer hayal haline geldiğine bakacağız, sonra da sorunlu ve çok tartışmalı  Aralık 2016 milli gelir revizyonu sonrasının ilk milli gelir büyüme tahminlerinin bir değerlendirmesini yapacağız. Yüzüncü Yıl Hedefleri Hayal  Oldu  Cumhuriyet’in 100. yılı için önemli bazı somut iktisadi ve sosyal hedefler 2010 yılının sonunda bizzat dönemin Başbakanı tarafından açıklanmıştı. Liman, demiryolu, nükleer enerji santralleri, köprüler, otoyollar ve bölünmüş yollar […]

Yazar: Kategori: Seçme Yazılar

Sorunlu Milli Gelir Revizyonu ve Kuşkulu Büyüme

Korkut Boratav hocamızın saptaması   ile  başlayalım: “TÜİK’in yeni milli gelir hesapları arızalıdır; güvenilmez  öğeler içermektedir. Olduğu gibi kullanılması sakıncalıdır. Daha sonra iktisatçıların yapabileceği revizyon ve düzeltmeler de herkesin kullanabileceği ortak bir veri tabanı oluşturamaz. Milli gelir revizyon çalışmaları bitti, ama sorgulamalar ve tartışmalar devam ediyor. Pek çok iktisatçı revizyon sonuçlarına  karşı eleştirel bir tutum […]

Yazar: Kategori: Seçme Yazılar

Günü Yaşa

Toplumların zaman tercihinin en iyi göstergesi tüketim ile tasarruf arasında yapılan tercihtir. Tüketime ağırlık veren toplumlar günü yaşamayı tercih ederken, tasarrufa ağırlık verenler de gelecekteki refahı daha fazla düşünüyor demektir. Türkiye’nin zaman tercihi çok açık olmuştur. 1950 sonrasında, Türkiye’nin daima ve mecbur kalmadıkça bugünü geleceğe, yani tüketimi tasarrufa (yatırıma) tercih ettiği hiç kuşku götürmeyen bir […]

Yazar: Kategori: Seçme Yazılar

Türkiye’nin Büyüme Sorunu

Türkiye ekonomisi uzunca bir süredir belirgin bir yavaş büyüme patikasına oturmuş görünüyor. 2001 krizi sonrasında 2008’e kadar devam eden hızlı büyüme, 2008-2009 krizinde yerini daralmaya bırakmıştı. Krizden çıkışla birlikte, 2010 ve 2011 yıllarında çok yüksek hızlarla büyüyen ekonomi, izleyen yıllarda uzun yıllar ortalamasının epeyce altında kalan büyüme hızlarının karakterize ettiği bir durgunluğa girdi. Zaman zaman […]

Yazar: Kategori: Seçme Yazılar

Ekonomide Yeniden Dengelenmenin Zorluğu ve İktisat Politikasında Arayışlar

Türkiye’de gelirinden fazla harcama, “ye-iç-harca-mutlu ol” dönemi çoktan geride kaldı. Ekonomik mucize (!) balonu söndü. Ekonomi üç buçuk yıldır “durgunluk içinde enflasyon” içinde sürünmekte. Üstelik hangi göstergeye bakılırsa bakılsın fark etmiyor, durgunluğun yerini canlanmaya bırakacağı yönünde en küçük bir işaret yok. Bütün bunların üzerine FED’in beklenen (ne hikmetse bir türlü gelmeyen!) faiz artırımı kararı Damokles’in kılıcı […]

Yazar: Kategori: Seçme Yazılar

Türkiye Ekonomisi Nasıl Sanayisizleşti

Türkiye ekonomisinin uzunca bir süredir, özellikle 2001 krizinden sonra, belirgin bir sanayisizleşme (deindustrialization) sürecinden geçtiği konusunda sanıyorum geniş bir mutabakat oluştu. Hükümetin son açıkladığı “yapısal dönüşüm ve reform” programı da sanayide, özellikle de imalat sanayiinde yaşanan gerilemeyi önemle tesbit etmiş durumda. Yerinde bir tesbit, katılmamak mümkün değil, ama nedenlerini doğru teşhis etmek gerekiyor. Bu yazımızda […]

Yazar: Kategori: Seçme Yazılar

Türkiye Ekonomisi 100. Yılda Nerede Olacak?

Cumhuriyet’in 100. Yılı için iddialı hedefler açıklandı. 500 milyar dolarlık ihracat hedefi bunlardan birisi. Bir diğeri de dünyanın 10. Büyük ekonomisi olmak. İhracat hedefini bir yana bırakalım, 10. büyük ekonomi olma hedefini irdeleyelim. Olabilir mi? Veya nasıl mümkün olur? Önce duruma bakalım. 2001 ve 2011 yılları itibariyle cari ABD dolarıyla Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisindeki yerini […]

  Az okuyan, bundan dolayı da yayın sayısının da düşük olduğu bir ülkede neden bir dergi çıkarıyoruz? Üstelik içinde borsada nasıl kazanç elde edileceği anlatılmadığı, iktidara ya da muhalefete, holdinglere hatta bir sivil toplum örgütüne dayanmadan bir dergi çıkarma cesaretini nereden buluyoruz?

  Adres

  Bağcılar Mahallesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, 283. Sokak, Ata Apt. No: 9/7 06670 Çankaya/ANKARA – TÜRKİYE

  Telefon

  0312 442 52 10 – 0312 442 52 11

  E-Mail

  iktisatvetoplum@efilyayinevi.com iktisatvetoplum@gmail.com

  Cart