Yazara ait tüm yazılar: Osman Aydoğuş

Yazar: Kategori: Seçme Yazılar

Ekonomik Krizler ve Seçim

Yerel seçimlere, ekonomik krizin giderek şiddetlendiği bir ortamda giriyoruz. Öyle görünüyor ki, ekonomideki yavaşlama 2018’in son çeyreğinden başlayarak yerini daralmaya bırakacak. Nitekim BETAM’ın son öngörüsü de 2018’in son çeyreğinde ekonominin % 2,3 oranında küçüleceğine işaret ediyor (BETAM, 2018). Üretici enflasyonu yüzde 40’ın, tüketici enflasyonu ise yüzde 20’nin üzerine yerleşmiş durumda. İşsizlik oranı hızla yükseliyor. Ocak […]

Yazar: Kategori: Tüm Sayılar

İktisat ve Toplum Dergisi 99. Sayı

Yerel seçimlere, ekonomik krizin giderek şiddetlendiği bir ortamda giriyoruz. Bu ayki dosya konumuz, yerel seçimler yaklaşırken değinmeyi gerekli bulduğumuz “yerel seçimler ve demokrasi”. Prof. Dr. Osman Aydoğuş, “Ekonomik Krizler ve Seçim” başlıklı makalesinde krizin, seçim sonuçlarını ve iktidar partisinin oylarını ne kadar etkileyeceğinin analizini yapıyor ve Türkiye ekonomisinde giderek derinleşen ekonomik krizin, 2019 yerel seçimlerinde, […]

Yazar: Kategori: Tüm Sayılar

İktisat ve Toplum Dergisi 96. Sayı

Sübidey Togan, Bilin Neyaptı, Oğuz Esen, Ömer Faruk Çolak     Panel: Kriz Tartışmaları Üzerine Mahfi Eğilmez                                 Röportaj Sinan Sönmez                                  2023’e Doğru: Kamu Mülkiyeti ve Kamu Hizmet Alanı Hakan Özyıldız                               Cumhuriyet ve Borçlanma Ali Nejat Ölçen                               Planlı Ekonomiye Giriş, Planlı Ekonomiden Çıkış (Yazıyı okumak için tıklayınız) Ali Nejat Ölçen                               DPT’yi Bir de Ali Nejat Ölçen’den Dinleyin Osman […]

Yazar: Kategori: Tüm Sayılar

İktisat ve Toplum Dergisi 95. Sayı

Meghnad Desai-Küresel Ekonomi Tekrar Çökecek mi? (Yazıyı okumak için) Ayça Tekin Koru, Erinç Yeldan, Korkut Boratav, Nazire Nergiz Dinçer, Ömer Faruk Çolak-Yuvarlak Masa-Kriz Tartışması Aykut Lenger, Bilsay Kuruç, Korkut Boratav, Mahfi Eğilmez, Mehmet Güçlü, Oktar Türel, Osman Aydoğuş, Sübidey Togan-Kriz Üzerine Sorular ve Yanıtlar Alpaslan Akçoraoğlu-Küresel Güney’de Döviz ve Borç Krizi: Türkiye’de Bağımlı Neo-Liberal Finansallaşmaya […]

Yazar: Kategori: Tüm Sayılar

İktisat ve Toplum Dergisi 92. Sayı

Osman Aydoğuş – Neoliberal Büyüme Modeli Değişmeli Alicia Puyana – Meksika, Trump’ın Seçim Vaatlerinin Zayıf Halkası Asaf Savaş Akat – Sosyal Bilimciler Konuşuyor (Yazıyı Okumak İçin) Selim Soydemir – Şirketleşme ve Kurumsallaşma Alper Kafa – Fark Yaratanlar (Yazıyı Okumak İçin) Erkan Erdil -Dijital Dönüşüm/Endüstri 4.0 ve Türkiye Gündüz Ulusoy – İmalat Sektöründe Endüstri 4.0 Dönüşüm Çabaları: Bazı Gözlemler İbrahim Semih Akçomak – Teknoloji […]

Yazar: Kategori: Tüm Sayılar

İktisat ve Toplum Dergisi 89. Sayı

Osman Aydoğuş – Konutta Sıkıntılar Büyüyor N. Nergiz Dinçer, Ayça Tekin Koru – Türkiye’de Firma Verimliliği Gülay Günlük Şenesen, Yelda Yücel – Dirlik Temelli Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçelemede Sürdürülebilirlik: Gaziantep İçin Bir Değerlendirme Saniye Dedeoğlu, Sinem S. Bayraktar – Göç, Emek ve Toplumsal Cinsiyet: Türkiye’de Suriyeli Tarım İşçisi Kadınlar Halil İbrahim Aydın, Onur Oğuz – Kadınların Sosyo-Ekonomik […]

Yazar: Kategori: Seçme Yazılar

Hedefler, Hayaller, Gerçekler ve Şaşırtmayan Büyüme

Bu yazımızda önce yüzüncü yıl hedeflerinin neden birer hayal haline geldiğine bakacağız, sonra da sorunlu ve çok tartışmalı  Aralık 2016 milli gelir revizyonu sonrasının ilk milli gelir büyüme tahminlerinin bir değerlendirmesini yapacağız. Yüzüncü Yıl Hedefleri Hayal  Oldu  Cumhuriyet’in 100. yılı için önemli bazı somut iktisadi ve sosyal hedefler 2010 yılının sonunda bizzat dönemin Başbakanı tarafından açıklanmıştı. Liman, demiryolu, nükleer enerji santralleri, köprüler, otoyollar ve bölünmüş yollar […]

Yazar: Kategori: Seçme Yazılar

Sorunlu Milli Gelir Revizyonu ve Kuşkulu Büyüme

Korkut Boratav hocamızın saptaması   ile  başlayalım: “TÜİK’in yeni milli gelir hesapları arızalıdır; güvenilmez  öğeler içermektedir. Olduğu gibi kullanılması sakıncalıdır. Daha sonra iktisatçıların yapabileceği revizyon ve düzeltmeler de herkesin kullanabileceği ortak bir veri tabanı oluşturamaz. Milli gelir revizyon çalışmaları bitti, ama sorgulamalar ve tartışmalar devam ediyor. Pek çok iktisatçı revizyon sonuçlarına  karşı eleştirel bir tutum […]

Yazar: Kategori: Seçme Yazılar

Günü Yaşa

Toplumların zaman tercihinin en iyi göstergesi tüketim ile tasarruf arasında yapılan tercihtir. Tüketime ağırlık veren toplumlar günü yaşamayı tercih ederken, tasarrufa ağırlık verenler de gelecekteki refahı daha fazla düşünüyor demektir. Türkiye’nin zaman tercihi çok açık olmuştur. 1950 sonrasında, Türkiye’nin daima ve mecbur kalmadıkça bugünü geleceğe, yani tüketimi tasarrufa (yatırıma) tercih ettiği hiç kuşku götürmeyen bir […]

Yazar: Kategori: Seçme Yazılar

Türkiye’nin Büyüme Sorunu

Türkiye ekonomisi uzunca bir süredir belirgin bir yavaş büyüme patikasına oturmuş görünüyor. 2001 krizi sonrasında 2008’e kadar devam eden hızlı büyüme, 2008-2009 krizinde yerini daralmaya bırakmıştı. Krizden çıkışla birlikte, 2010 ve 2011 yıllarında çok yüksek hızlarla büyüyen ekonomi, izleyen yıllarda uzun yıllar ortalamasının epeyce altında kalan büyüme hızlarının karakterize ettiği bir durgunluğa girdi. Zaman zaman […]

  Az okuyan, bundan dolayı da yayın sayısının da düşük olduğu bir ülkede neden bir dergi çıkarıyoruz? Üstelik içinde borsada nasıl kazanç elde edileceği anlatılmadığı, iktidara ya da muhalefete, holdinglere hatta bir sivil toplum örgütüne dayanmadan bir dergi çıkarma cesaretini nereden buluyoruz?

  Adres

  Bağcılar Mahallesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, 283. Sokak, Ata Apt. No: 9/7 06670 Çankaya/ANKARA – TÜRKİYE

  Telefon

  0312 442 52 10 – 0312 442 52 11

  E-Mail

  info@iktisatvetoplum.com
  iktisatvetoplum@gmail.com

  Cart