Yazara ait tüm yazılar: Hüseyin Özel

Yazar: Kategori: Seçme Yazılar

Sosyal Bilimin “İnsansızlaşması” ?

İnsanların kendilerini kurtarmak için kendi eyleme güçlerini kullanmaları kişinin kendi kendini gerçekleştirmesi anlamında özgürlüğünün de yoludur. Dolayısıyla özgürlük, çok boyutlu ya da çok katmanlı bir kavramdır. “Auschwitz’in ardından şiir yazmak, barbarcadır” T. Adorno Bu yazı, ülkemizde son zamanlarda giderek artan, insanlığa yönelik olduğu konusunda hiçbir kuşkuya yer bırakmayan şiddet eylemlerinin (yalnızca son dönemlerde, ülkemizde gerçekleşenlere […]

Yazar: Kategori: Seçme Yazılar

Piyasa Sisteminin Dinamizmi ve İstikrarsızlığı: Weber ve Schumpeter

Joseph A. Schumpeter özellikle, kapitalizmin inovasyon (yenilik) yaratma kapasitesine dayanan dinamizmini öteki bütün iktisatçılardan daha fazla vurgulayan, bu yönüyle de günümüzün küreselleşen dünyasında giderek önem kazanan bir iktisatçı. Artık iktisat camiasında içinde “inovasyon” sözcüğü ile Schumpeter adının geçmediği bir konuşma ya da yazıya rastlamak pek mümkün görünmüyor. Bununla birlikte, Schumpeter, bundan birazcık daha fazla ilgiyi […]

Yazar: Kategori: Seçme Yazılar

Kapitalizm ve Mutluluk

İktisat, en azından yerleşik tanımında, insanların isteklerini tatmin etme özelliğini taşıyan malların (ya da hizmetlerin) üretimi, tüketimi ve bölüşümü ile, bu malları üretmek için kullanılan kaynakların değişik üretim alanlarında nasıl kullanılacağıyla ilgilenen bir disiplin. Böyle bakıldığında ise, malların istekleri karşılama özelliklerinin, yani faydanın iktisadın temelinde yeraldığı açık. Başka bir deyişle yerleşik iktisat, mutluluğun kaynağını insanların tüketim […]

  Az okuyan, bundan dolayı da yayın sayısının da düşük olduğu bir ülkede neden bir dergi çıkarıyoruz? Üstelik içinde borsada nasıl kazanç elde edileceği anlatılmadığı, iktidara ya da muhalefete, holdinglere hatta bir sivil toplum örgütüne dayanmadan bir dergi çıkarma cesaretini nereden buluyoruz?

  Adres

  Bağcılar Mahallesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, 283. Sokak, Ata Apt. No: 9/7 06670 Çankaya/ANKARA – TÜRKİYE

  Telefon

  0312 442 52 10 – 0312 442 52 11

  E-Mail

  iktisatvetoplum@efilyayinevi.com iktisatvetoplum@gmail.com

  Cart