Yazara ait tüm yazılar: Erinç Yeldan

Yazar: Kategori: Tüm Sayılar

İktisat ve Toplum Dergisi 84. Sayı

Ömer Faruk Çolak: Plandan Orta Vadeli Programlara: OVP (2018-2020) Üzerine Bir Değerlendirme Erinç Yeldan: 1917 Ekim Devrimi’nin Ekonomik Öncülleri Bilsay Kuruç: 100. Yılında Ekim Devrimi (yazıyı okuyun) Meghnad Desai: 1917 Ekim Devrimi Prabhat Patnaik: Ekim Devrimi ve İşçi-Köylü İttifakı Boris Kagarlitski: Zenginin İsyanı Rüştü Asyalı: Fark Yaratanlar – Röportaj Alpay Hekimler: Federal Almanya’daki Seçimler Üzerine – […]

Yazar: Kategori: Seçme Yazılar

Türkiye Orta Gelir Tuzağına Yaklaşırken

Bu yazımıza şöyle bir soruya yanıt arayarak başlayalım: Uluslararası işbölümü içerisinde Türkiye nerede yer alıyor? Doksan seneye yaklaşan tarihinde Türkiye ekonomisinin uluslararası göreceli konumunu izleyebilmek için aşağıda sergilediğimiz grafiğe bir göz atmak yeterli. Grafikte, Türkiye’de fert başına milli gelir düzeyi ABD’ye görece olarak çizilmiş. Grafikteki veriler 1950’den bu yana 2007’ye kadar geliyor. Verilerin kaynağı Summer-Heston, […]

Yazar: Kategori: Seçme Yazılar

Büyük Durgunluğun Öğrettikleri

GİRİŞ Küresel ekonomi 2007 Ağustos’undan bu yana süregelen bir kriz ortamında yaşıyor. Krizin yayılma biçimi öncelikle finans, daha sonra ise mal ticareti piyasalarını etkilediği için çoğunlukla “küresel finans krizi” olarak betimlenmekte. Oysa, mevcut küresel krizin yapısal kökenlerini sadece finans piyasalarının teknik hatalarına veya finansal sistemin “eksikliklerine” bağlanması kanımca yanıltıcı ve eksik bir değerlendirme olacaktır. Mevcut […]

  Az okuyan, bundan dolayı da yayın sayısının da düşük olduğu bir ülkede neden bir dergi çıkarıyoruz? Üstelik içinde borsada nasıl kazanç elde edileceği anlatılmadığı, iktidara ya da muhalefete, holdinglere hatta bir sivil toplum örgütüne dayanmadan bir dergi çıkarma cesaretini nereden buluyoruz?

  Adres

  Bağcılar Mahallesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, 283. Sokak, Ata Apt. No: 9/7 06670 Çankaya/ANKARA – TÜRKİYE

  Telefon

  0312 442 52 10 – 0312 442 52 11

  E-Mail

  iktisatvetoplum@efilyayinevi.com iktisatvetoplum@gmail.com

  Cart