Yazara ait tüm yazılar: Efil Yayınevi

İTD 113. Sayı – Sorun Biriktirmeye Devam Ediyoruz

XXI. yüzyıl keyifli başlamadı, ilk yirmi doldu; ancak ülkeler de, yaşamı kucaklamaya çalışan bizler de huzur bulamadık. Terör ülkelerin üzerine kâbus gibi çökerken, kimi ülkeler yarattıkları terör canavarının geriye dönüp kendilerini vurduklarını gördüler. Bu yüzyıla politik olduğu kadar ekonomik sorunlarla da boğuşarak girdik, 2008 Krizi daha tam sona ermeden yeni krizlerle karşılaşır olduk. Son olarak […]

İktisat ve Toplum Dergisi 113. Sayı

Bu sayıda: Türkiye’de Yüksek Öğretim: Eğitimli İşsizler – Şiir Erkök Yılmaz (yazıyı okumak için tıklayınız.) Kitleselden Evrensele Farklı Yükseköğrenim Stratejileri – Oğuz Esen Küresel Sorunlara Ancak İnsan Odaklı Bir Yaklaşımla Cevap Verebiliriz – Numan Özcan Röportaj: Adnan Kantemir İle Köy Enstitüleri Üzerine Beceri Yanlı Teknolojik Değişim, Bizde Nasıl? – Leyla F. Arda Özalp (yazıyı okumak […]

İTD 112. Sayı – İKLİM DEĞİŞİMİ VE EKONOMİ

Dünya ekonomisinde en az politikalardaki kadar keskin dönüşümlerin yaşandığı yıllar hep oldu. Bunların sonuncusu 2007/2008 Krizi’yle yaşandı. Küresel ölçekte büyüme oranı düşerken, işsizlik oranı yükseldi; finansal piyasalar çöktü. Krizin üzerinden 10 yılı aşkın süre geçmesine ve etkilerinin hala hissedilmesine rağmen, ülkeler yeni bir krizin eşiğinde duruyor. Özellikle borç sorunu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ortak […]

İktisat ve Toplum Dergisi 112. Sayı

Bu sayıda: İklim Krizi – Erinç Yeldan İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri – Sevil Acar KÖİ’ci Şirkete Vahi Öz, Siyanürle Altın Arayana Turist Ömer Olmak – Serdar Sayan (yazıyı okumak için tıklayınız.) İklim Değişikliğini Nerede Durdurmalı? – Levent Kurnaz Röportaj: Umut Oran’la Çevre Üzerine İklim Krizi ve Alternatif Çözümler: Sistem İçinde Evrimlere Karşı Sistemi Yıkacak Devrimler […]

İTD 111. Sayı – Demokrasi ve Ekonomi

Dünya ekonomisinde istikrarsızlık tartışmaları yapılırken, bir taraftan da liberal demokrasi tartışması yapılmaktadır. Uluslararası akademik ve popüler dergilerde bu iki konu sürekli gündemi meşgul etmektedir. Bunun nedeni, her iki sorunun da gittikçe ağır sonuçlar doğurmasıdır. Özellikle birçok ülkede gelir dağılımının bozulması, yolsuzlukların art­ması, mülteci akınının tüm ülkeleri tehdit eder hale gelmesi ülke yöne­ticilerini de, halkı da […]

İktisat ve Toplum Dergisi 111. Sayı

Bu sayıda: Endişeler Çağı – Erinç Yeldan “İktisadın ‘Gizli’ Tarihi: Sosyalizm ve Neoklasik İktisat” – Ercan Eren Siyasal İslam, Demokrasi ve Ekonomi – Ömer Faruk Çolak Neoliberal Popülist-Otoriterleşme, Demokrasi Krizi ve Türkiye Deneyimi Üzerine Kısa Notlar – Uğur Eser (yazıyı okumak için tıklayınız.)  Demokrasi ve Ekonomi – Erdal Atabek Devletin ve Piyasanın Ötesinde – Çiğdem […]

İTD 110. Sayı – EKONOMİDE ARAYIŞ DEVAM EDİYOR

Dünya ekonomisi yine istikrarsızlığa doğru gidiyor. Buna benzer cümleleri sadece biz değil, uluslararası kuruluşların temsilcileri de dile getiriyor. Neden bir türlü istikrar yakalanamıyor? Onlar, bu sorunun yanıtını ne yazık ki kuytulara sığınarak veriyorlar. Örneğin ABD-Çin ticaret savaşı en çok öne sürülen neden. Ancak bu çatışmanın arkasında kurdukları düzenin çıkmaza girmesi olduğunu bir türlü itiraf edemiyorlar. […]

İktisat ve Toplum Dergisi 110. Sayı

İktisat ve Toplum Dergisi 110. Sayısıyla yılı tamamlarken yine birbirinden önemli isimleri ağırlıyor. Mahfi Eğilmez, “İktisat Politikasını Uygulayan Kurumların Durumu: Türkiye Özelinde Bir Değerlendirme” başlıklı yazısıyla Türkiye’deki Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi önemli kurumların siyasetle ilişkilerini irdeliyor ve kurumların bağımsızlığına vurgu yapıyor. Yazıyı okumak için tıklayınız. “Bütçe Hakkı mı Dediniz!” başlıklı yazısıyla Hakan […]

İTD 109. Sayı – MERKEZ BANKALARININ DEĞİŞEN ROLÜ

Ekonomideki gelişmeler sadece makro büyüklükleri etkilediği gibi, ilgili kurumların davranışlarını ve politikalarını da değişime zorlamakta. Bu kurumların başında da merkez bankaları gelmekte. 2008 krizi gelişmiş ülke merkez bankalarını muhafazakâr Neoklasik iktisat kuramı temelli politikalarından vazgeçmelerine neden oldu. Kriz, başta FED olmak üzere birçok ülkenin merkez bankasının parasal genişlemeye gitmesi için adeta zorladı. Oluşan yeni durum […]

İktisat ve Toplum Dergisi 109. Sayı

  Bu sayıda: Küresel Kriz Sonrası Değişen Merkez Bankacılığı ve TCMB Para Politikası / TCMB Başkanı Murat Uysal yazıyı okumak için tıklayınız. Sosyal Bilimciler Konuşuyor: İlhan Tekeli yazıyı okumak için tıklayınız.  Merkez Bankası ve Bankaların Davranışları 2007-8 Krizi Sonrası Faklılaştı (mı?) / Süleyman Değirmen Özel Bankaların İkilemi / Cihat Tokgöz Zombi İktisadın Eleştirisi 3 – […]

İktisat ve Toplum Dergisi 108. Sayı

Bu sayıda: Sosyal Bilimciler Konuşuyor: Korkut Boratav Krizlerdeki Kayıplar ve Uzun Durgunluk / Osman Aydoğuş İnşaat Gölgesinde Sanayisizleşme / Ayça Tekin Koru (okumak için tıklayınız) Türk Tarım Sektöründe Örgütlenme ve Fiyatlara Etkisi / Sibel Cengiz Zombi İktisadın Eleştirisi 2 – Kısa Dönem / Turan Subaşat Endonezya’nın Kısa Süren Milli Otomobil Macerası / Murat Çokgezen Ekonomik […]

İTD 108. Sayı – GSYH BİLEŞENLERİ SAĞLIKSIZ EKONOMİYİ İŞARET EDİYOR

GSYH BİLEŞENLERİ SAĞLIKSIZ EKONOMİYİ İŞARET EDİYOR Türkiye ekonomisinde kırılganlık sürerken, Suriye’de terörle mücadelede yeni bir atak yaptı ve Suriye’nin kuzeyinde askeri müdahaleye girişti. Adına ister savaş deyin, ister harekât deyin her ülkede silahlı mücadele ekonomiye büyük yük getirir. Nitekim Türkiye, 2016 yılından bu yana askeri harcamalarını artırdı ve 2018 yılında askeri harcamaların GSYH’ya oranı %2,5’a […]

İktisat ve Toplum Dergisi 107. Sayı

Bu sayıda: Maliye Politikasının Ekonomi Politiği / Ömer Faruk Çolak Evrimci – Kurumsalcı İktisat / Vedit İnal Davranışsal İktisat Koca Bir Yalandan mı İbaret? / Erdem Seçilmiş Davranışsal Finansın Ayak Sesleri / Meltem Ulusan Polat Kamunun Dürtme (Nudge) Politikaları: Liberteryen Paternalizm Yaklaşımı / Kıvanç Altıntaş, Birol Mercan Bireylerin Karar Verme Süreçleri Dürtme ile Yönlendirilebilir mi? […]

İTD 107. Sayı – İKTİSAT YAZININDA FARKLI ARAYIŞLAR

İKTİSAT YAZININDA FARKLI ARAYIŞLAR Ekonomide istikrar sağlamak sanki hayal olmaya başladı. Gelişmiş ülkeler için kriz bitti denirken, yeniden durgunluk tehlikesi baş gösterdi. Aslında bu, İTD okurları için sürpriz olmasa gerek. Çünkü Neoliberal modelde ciddi tıkanma olduğunu, uygulanan Neoklasik tabanlı istikrar programlarıyla sonuca erişilemeyeceğine yönelik dergide onlarca yazı yayımladık. Türkiye ekonomisinde de durum çok farklı değil. […]

İTD 105-106. Sayı – İKLİM DEĞİŞİMİ VE EKONOMİ

İKLİM DEĞİŞİMİ VE EKONOMİ Yaz keyifli bir mevsimdir, tatil mevsimidir. Ancak bu yıl tüm dünyada aşırı sıcaklar ve seller nedeniyle eski yıllardan farklı bir yaz geçiriyoruz. Tüm bu felaketlerin altında küresel iklim değişimi yatmakta. Biz de bu sayının ilk makalesini bu konuya ayırdık.  Boğaziçi Üniversitesinden Levent Kurnaz ve Sevil Acar iklim değişimini yazdılar. Değerli akademisyenlerin […]

İktisat ve Toplum Dergisi 105-106. Sayı

Bu sayıda: Karbonun Sosyal Maliyeti / Levent Kurnaz, Sevil Acar (okumak için tıklayınız.) Türkiye’nin Kamu Güvenlik Harcamalarının Gelişimi ve Eğitim Harcamaları ile Uzun Dönemli Bir Karşılaştırma / Nurhan Yentürk İnşaatla Büyüme Ekonominin Geleceğini de Karartıyor / Osman Aydoğuş Pisa Testlerinin Anlamı: Neyi, Ne Kadar Algılıyoruz? / Şiir Erkök Yılmaz Sorun İyi İşler, Aptal / Daron […]

  Az okuyan, bundan dolayı da yayın sayısının da düşük olduğu bir ülkede neden bir dergi çıkarıyoruz? Üstelik içinde borsada nasıl kazanç elde edileceği anlatılmadığı, iktidara ya da muhalefete, holdinglere hatta bir sivil toplum örgütüne dayanmadan bir dergi çıkarma cesaretini nereden buluyoruz?

  Adres

  Bağcılar Mahallesi, Şemsettin Günaltay Caddesi, 283. Sokak, Ata Apt. No: 9/7 06670 Çankaya/ANKARA – TÜRKİYE

  Telefon

  0312 442 52 10 – 0312 442 52 11

  E-Mail

  info@iktisatvetoplum.com
  iktisatvetoplum@gmail.com