22 Mayıs 2015 tarihli Cumhuriyet gazetesinin Bilim ve Teknoloji ekinde dergimizden bahsedilmiştir.

Cumhuriyet