İktisadi Düşünce Girişimi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek
olan sempozyum X. Çalıştay -“İktisatta Çoğulculuk”
23 -24 Şubat 2017 yapılacaktır.

Konuşmacılar
Burak Gürbüz, Çiğdem Boz, Ecem Okan, Emre Özçelik,
Ercan Eren,Hüseyin Özel, Kağan Öğüt, Metin Sarfati,
Mine Kara, Ragıb Ege,Sevinç Orhan,Vedat Ulvi Aslan